נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.42
שער פתיחה 99.59 0.17
שער ממוצע 99.47 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 8703.95
מחזור ע.נ. 304159
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 184.13
הון רשום למסחר 185243000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 28/02/2018 3.4 15
20/08/2018 31/08/2018 3.08 15
17/02/2019 28/02/2019 3.08 15
20/08/2019 01/09/2019 3.08 15
17/02/2020 28/02/2020 3.08 15
20/08/2020 31/08/2020 3.08 15
17/02/2021 28/02/2021 3.08 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.31 -0.11 99.44 0.02
99.3 -0.12 99.45 0.03
99 -0.42 99.46 0.04
97.72 -1.71 99.47 0.05
96.64 -2.8 99.48 0.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2519.02 הכנסות 30.45
נכסים שוטפים 88.49 רווח גולמי 20
נכסים בלתי שוטפים 2430.53 רווח תפעולי 13.11
הון עצמי 1215.36 רווח לפני מס -19.72
התחייבות שוטפות 361.69 רווח נקי -18.02
התחייבויות בלתי שוטפות 941.97 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:38 99.4 -0.02 12000 11.93
11:38 99.41 -0.01 10000 9.94
11:35 99.42 0 50000 49.71
11:30 99.47 0.05 172159 171.25
10:19 99.5 0.08 14000 13.93
09:34 99.51 0.09 40000 39.8
09:30 99.59 0.17 6000 5.98
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 99.42 0.04 5513
20/08/2017 99.38 0.26 1883
17/08/2017 99.12 0.49 4583
16/08/2017 98.64 0.12 4785
15/08/2017 98.52 0.74 7242
14/08/2017 97.8 0.44 9932
13/08/2017 97.37 0 26989