נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.22
שער פתיחה 99.22 0
שער ממוצע 99.19 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5063.73
מחזור ע.נ. 505287
מספר עסקאות 36
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 1666.11
הון רשום למסחר 1679715000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/11/2017 30/11/2017 0.02 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.18 -0.04 99.19 -0.03
99.17 -0.05 99.2 -0.02
99.16 -0.06 99.26 0.04
99.15 -0.07 99.3 0.08
99.13 -0.09 99.35 0.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.19 -0.03 0 0
17:24 99.19 -0.03 505287 501.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 99.19 -0.03 501
15/11/2017 99.22 0 99660
14/11/2017 99.22 0.03 2379
13/11/2017 99.19 -0.02 2811
12/11/2017 99.21 0.01 210
09/11/2017 99.2 0 9916
08/11/2017 99.2 -0.02 16437
07/11/2017 99.22 0 91
06/11/2017 99.22 0.02 49
05/11/2017 99.2 0 2363
02/11/2017 99.2 -0.04 877
01/11/2017 99.24 0.04 697
31/10/2017 99.2 -0.06 2162
30/10/2017 99.26 0 37
29/10/2017 99.26 -0.06 326
26/10/2017 99.32 0.07 256
25/10/2017 99.25 -0.01 1438
24/10/2017 99.26 -0.01 1950
23/10/2017 99.27 0.14 16
22/10/2017 99.13 -0.12 9