נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.05
שער פתיחה 104.05 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1762.21
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 171.12
הון רשום למסחר 164464000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/01/2018 15/01/2018 1.72 25
10/07/2018 15/07/2018 2.83 25
10/01/2019 15/01/2019 2.83 3.25 25
10/07/2019 15/07/2019 2.83 3.25 25
10/01/2020 15/01/2020 2.83 3.25 25
10/07/2020 15/07/2020 2.83 3.25 25
10/01/2021 15/01/2021 2.83 3.25 25
11/07/2021 15/07/2021 2.83 3.25 25
10/01/2022 16/01/2022 2.83 3.25 25
10/07/2022 15/07/2022 2.83 3.25 25
10/01/2023 15/01/2023 2.83 3.25 25
10/07/2023 16/07/2023 2.83 3.25 25
10/01/2024 15/01/2024 2.83 3.25 25
10/07/2024 15/07/2024 2.83 64.25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.95 -0.1 104.1 0.05
103.89 -0.15 104.19 0.13
103.88 -0.16 104.2 0.14
103.7 -0.34 104.5 0.43
103.53 -0.5 104.57 0.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1632.89 הכנסות 323.69
נכסים שוטפים 486.88 רווח גולמי 25.06
נכסים בלתי שוטפים 1146.02 רווח תפעולי 28.46
הון עצמי 802.76 רווח לפני מס 16.1
התחייבות שוטפות 350.46 רווח נקי 6.58
התחייבויות בלתי שוטפות 479.67 רווח למניה 0.39
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סקייליין קנדה 65.34 360.31
דינמיק פאנד ז 4.27 23.55
מישורים 3.46 19.06
בלוטרייך גיל 2.63 14.53
דינמיק קלאס ז 1.33 7.36
לאיין בלייק ד. ז 1.19 6.59
שניידר אלכס ז 1.02 5.6
הכשרת הישוב 0.86 4.75
דינמיק ביזנס ז 0.58 3.2
דינמיק אסטייט-ז 0.23 1.29
דינמיק אופרט ז 0.05 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/12/2017 104.05 -0.05 70
14/12/2017 104.1 0.01 343
13/12/2017 104.09 -0.08 373
12/12/2017 104.17 0.08 905
11/12/2017 104.09 -0.03 357
10/12/2017 104.12 0.27 1352
07/12/2017 103.84 0.15 594
06/12/2017 103.68 0.23 150
05/12/2017 103.44 0.43 2339
04/12/2017 103 0.1 629
03/12/2017 102.9 0.37 1412
30/11/2017 102.52 -0.26 3543
29/11/2017 102.79 -0.01 1540
28/11/2017 102.8 0.09 3763
27/11/2017 102.71 -0.02 1050
26/11/2017 102.73 0 1298
23/11/2017 102.73 -0.17 1647
22/11/2017 102.9 0.08 70
21/11/2017 102.82 0.14 1435
20/11/2017 102.68 0.23 277
19/11/2017 102.44 -0.01 277