נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 48347 הכנסות 698
נכסים שוטפים 2189 רווח גולמי 477
נכסים בלתי שוטפים 46158 רווח תפעולי 417
הון עצמי 17079 רווח לפני מס 536
התחייבות שוטפות 3608 רווח נקי -276
התחייבויות בלתי שוטפות 27660 רווח למניה 2.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נורסטאר ז 50.67 3428.41
מאוור-ק.נאמ ז 4.42 299.06
מאוור-נ.תיקים ז 0.73 49.55
סגל דורי 0.41 27.68
בן דור חיים 0.04 2.59
כצמן חיים 0.03 2.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
29/06/2017 76.4 0 0
28/06/2017 76.4 0 0
27/06/2017 76.4 0 0
26/06/2017 76.4 -4.14 3
25/06/2017 79.7 -0.38 0