נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 80.59
שער פתיחה 80.59 0
שער ממוצע 79.73 -1.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 40.23
מחזור ע.נ. 76636
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 13000
שווי שוק 35.42
הון רשום למסחר 44436498
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 5.1
תשואה לפדיון נטו -3.86
פארי ברוטו 79.53
פארי נטו 78.52
מח"מ ברוטו 0.17
מח"מ נטו 0.17
מקדם תשואה 5.79
זמן לפדיון סופי 0.18
דירוג מעלות AA-
דירוג מדרוג Aa3
מרווח ממשלתי 11.56
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
16/06/2017 30/06/2017 6.5 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
79.72 -1.08 79.98 -0.76
79.71 -1.09 80.11 -0.6
79.7 -1.1 80.19 -0.5
76 -5.7 93.58 16.12
74 -8.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 38.86 תשואה על ההון העצמי 2.33
מכפיל הון 0.21 תשואה על הנכסים 0.91
מכפיל רווח נקי 9.13 יחס שוטף 1.79
מכפיל מכירות 1.5 שיעור רווח נקי 16.39
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 86887 הכנסות 4801
נכסים שוטפים 23590 רווח גולמי 3194
נכסים בלתי שוטפים 63297 רווח תפעולי 3338
הון עצמי 33768 רווח לפני מס 2205
התחייבות שוטפות 13179 רווח נקי 787
התחייבויות בלתי שוטפות 39940 רווח למניה 4.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 79.71 -1.09 0 0
11:51 79.71 -1.09 21707 17.3
11:51 79.71 -1.09 13000 10.36
11:51 79.72 -1.08 22763 18.15
11:36 79.75 -1.04 4176 3.33
11:36 79.76 -1.03 14990 11.96
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נורסטאר ז 50.62 3635.83
מאוור-ק.נאמ ז 4.36 313.12
מאוור-נ.תיקים ז 0.71 50.65
סגל דורי 0.39 28.28
בן דור חיים 0.04 2.75
כצמן חיים 0.03 2.2
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/04/2017 79.71 -1.09 61
26/04/2017 80.59 0 0
25/04/2017 80.59 -0.38 1
24/04/2017 80.9 1.21 11
23/04/2017 79.93 0 0
20/04/2017 79.93 0.01 7
19/04/2017 79.92 0 0
18/04/2017 79.92 0 12
13/04/2017 79.92 -0.1 77
12/04/2017 80 0 10
09/04/2017 80 0.63 11
06/04/2017 79.5 0.44 10
05/04/2017 79.15 0.24 36
04/04/2017 78.96 0.14 74
03/04/2017 78.85 0 2
02/04/2017 78.85 0 0
30/03/2017 78.85 0.06 6
29/03/2017 78.8 -0.33 5