נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 77.6
שער פתיחה 77.6 0
שער ממוצע 80 3.09
מחזור יומי ממוצע (שנה) 29.97
מחזור ע.נ. 89743
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 13000
שווי שוק 34.95
הון רשום למסחר 43683799
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון -52.41
תשואה לפדיון נטו -152.83
פארי ברוטו 78.6
פארי נטו 77.43
מח"מ ברוטו 0.02
מח"מ נטו
מקדם תשואה 45.62
זמן לפדיון סופי 0.02
דירוג מעלות AA-
דירוג מדרוג Aa3
מרווח ממשלתי 11.56
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
30/06/2017 30/06/2017 6.5 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
77.61 0.01 79.69 2.69
77.6 0 79.7 2.71
77 -0.77 79.9 2.96
80 3.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 35.33 תשואה על ההון העצמי 4.62
מכפיל הון 0.39 תשואה על הנכסים 1.63
מכפיל רווח נקי 8.48 יחס שוטף 0.61
מכפיל מכירות 1.69 שיעור רווח נקי 19.92
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 48347 הכנסות 698
נכסים שוטפים 2189 רווח גולמי 477
נכסים בלתי שוטפים 46158 רווח תפעולי 417
הון עצמי 17079 רווח לפני מס 536
התחייבות שוטפות 3608 רווח נקי -276
התחייבויות בלתי שוטפות 27660 רווח למניה 2.05
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:02 80 3.09 89743 71.79
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נורסטאר ז 50.67 3370.94
מאוור-ק.נאמ ז 4.36 290.02
מאוור-נ.תיקים ז 0.71 46.92
סגל דורי 0.41 27.22
בן דור חיים 0.04 2.55
כצמן חיים 0.03 2.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2017 77.6 0.78 11
20/06/2017 77 -1.03 2
19/06/2017 77.8 1.38 5
18/06/2017 76.74 0 4
15/06/2017 76.74 -1.36 21
14/06/2017 77.8 0 0
13/06/2017 77.8 0 18
12/06/2017 77.8 0 0
11/06/2017 77.8 0 0
08/06/2017 77.8 0 0
07/06/2017 77.8 0 82
06/06/2017 77.8 0 8
05/06/2017 77.8 -0.26 8
04/06/2017 78 0 39
01/06/2017 78 0 0
29/05/2017 78 -0.6 56
28/05/2017 78.47 -0.01 88
25/05/2017 78.48 -0.11 322
24/05/2017 78.57 0 0
23/05/2017 78.57 0 37