נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 79.3
שער פתיחה 79.32 0.03
שער ממוצע 79.32 0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 45.97
מחזור ע.נ. 24030
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 35.25
הון רשום למסחר 44436498
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 8.19
תשואה לפדיון נטו 2.11
פארי ברוטו 79.65
פארי נטו 78.76
מח"מ ברוטו 0.27
מח"מ נטו 0.27
מקדם תשואה 3.76
זמן לפדיון סופי 0.27
דירוג מעלות AA-
דירוג מדרוג Aa3
מרווח ממשלתי 13.66
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
16/06/2017 30/06/2017 6.5 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
79.32 0.03 79.55 0.32
79.3 0 79.59 0.37
79.8 0.63
93.58 18.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 39.09 תשואה על ההון העצמי 2.65
מכפיל הון 0.22 תשואה על הנכסים 1.03
מכפיל רווח נקי 8.2 יחס שוטף 0.61
מכפיל מכירות 1.14 שיעור רווח נקי 13.86
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 85110 הכנסות 4574
נכסים שוטפים 2936 רווח גולמי 3187
נכסים בלתי שוטפים 82174 רווח תפעולי 3745
הון עצמי 33266 רווח לפני מס 2444
התחייבות שוטפות 4839 רווח נקי 200
התחייבויות בלתי שוטפות 47005 רווח למניה 1
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 79.32 0.03 0 0
17:24 79.32 0.03 15026 11.92
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נורסטאר ז 50.63 3652.66
מאוור-ק.נאמ ז 5.84 421.15
מאוור-נ.תיקים ז 0.81 58.15
סגל דורי 0.39 28.41
בן דור חיים 0.04 2.77
כצמן חיים 0.03 2.21
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/03/2017 79.32 0.03 19
22/03/2017 79.3 -0.38 125
21/03/2017 79.6 0.52 20
20/03/2017 79.19 0.06 60
19/03/2017 79.14 0.16 17
16/03/2017 79.01 -1.48 8
15/03/2017 80.2 0 0
14/03/2017 80.2 0 8
13/03/2017 80.2 0 14
09/03/2017 80.2 0.25 269
08/03/2017 80 -0.2 22
07/03/2017 80.16 -0.14 34
06/03/2017 80.27 0 0
05/03/2017 80.27 0 0
02/03/2017 80.27 0 16
01/03/2017 80.27 -0.9 44
28/02/2017 81 0 15
27/02/2017 81 0 6
26/02/2017 81 0 0