נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.17
שער פתיחה 100.17 0
שער ממוצע 100.16 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1032.88
מחזור ע.נ. 102586
מספר עסקאות 28
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 270.72
הון רשום למסחר 270291016
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/12/2017 31/12/2017 0.4 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.16 -0.01 100.2 0.03
100.15 -0.02 100.22 0.05
100.13 -0.04 100.24 0.07
100.12 -0.05 100.25 0.08
100.05 -0.12 100.28 0.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 48347 הכנסות 698
נכסים שוטפים 2189 רווח גולמי 477
נכסים בלתי שוטפים 46158 רווח תפעולי 417
הון עצמי 17079 רווח לפני מס 536
התחייבות שוטפות 3608 רווח נקי -276
התחייבויות בלתי שוטפות 27660 רווח למניה 2.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.16 -0.01 0 0
17:24 100.16 -0.01 31917 31.97
13:51 100.16 -0.01 17000 17.03
13:00 100.15 -0.02 35500 35.55
10:23 100.15 -0.02 17964 17.99
10:23 100.17 0 149 0.15
10:23 100.17 0 44 0.04
09:30 100.17 0 12 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נורסטאר ז 50.67 3479.94
מאוור-ק.נאמ ז 4.42 303.55
מאוור-נ.תיקים ז 0.73 50.3
סגל דורי 0.41 28.1
בן דור חיים 0.04 2.63
כצמן חיים 0.03 2.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 100.16 -0.01 103
21/08/2017 100.17 0.01 418
20/08/2017 100.16 -0.01 262
17/08/2017 100.17 0.04 252
16/08/2017 100.13 0.01 592
15/08/2017 100.12 0.01 182
14/08/2017 100.11 0.01 449
13/08/2017 100.1 0 121
10/08/2017 100.1 0 1008
09/08/2017 100.1 -0.01 154
08/08/2017 100.11 0 264
07/08/2017 100.11 0 286
06/08/2017 100.11 0 130
03/08/2017 100.11 0 401
02/08/2017 100.11 -0.02 215
31/07/2017 100.13 0.03 496
30/07/2017 100.1 0 261
27/07/2017 100.1 0.02 285
26/07/2017 100.08 -0.02 42
25/07/2017 100.1 0 739
24/07/2017 100.1 -0.01 353
23/07/2017 100.11 0.03 372