נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 119.37
שער פתיחה 119.37 0
שער ממוצע 119.41 0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 969.37
מחזור ע.נ. 294249
מספר עסקאות 50
תנועה מינימלית 8400
שווי שוק 546.43
הון רשום למסחר 457533418
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/07/2018 01/07/2018 2.65 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
119.38 0.01 119.45 0.07
119.37 0 119.52 0.13
119.36 -0.01 119.56 0.16
119.35 -0.02 119.85 0.4
119.34 -0.03 120.55 0.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 49536 הכנסות 2105
נכסים שוטפים 2503 רווח גולמי 1483
נכסים בלתי שוטפים 47033 רווח תפעולי 1151
הון עצמי 17791 רווח לפני מס 978
התחייבות שוטפות 3989 רווח נקי -90
התחייבויות בלתי שוטפות 27756 רווח למניה -0.49
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 119.43 0.05 0 0
17:24 119.38 0.01 14114 16.85
15:45 119.45 0.07 22006 26.29
15:35 119.44 0.06 13786 16.47
14:27 119.38 0.01 13000 15.52
14:26 119.38 0.01 67000 79.98
13:50 119.37 0 1506 1.8
13:47 119.37 0 16051 19.16
13:43 119.38 0.01 13653 16.3
13:43 119.38 0.01 57000 68.05
12:45 119.4 0.03 76000 90.74
09:39 119.45 0.07 14 0.02
09:39 119.45 0.07 8 0.01
09:39 119.45 0.07 29 0.03
09:39 119.37 0 82 0.1
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נורסטאר ז 51.74 3608.24
הפניקס ק.גמל 3.86 269.09
אקסלנס ת.סל 0.83 58.14
סגל דורי 0.42 29.27
הפניקס 0.25 17.58
אקסלנס ק.נאמ 0.07 4.74
בן דור חיים 0.04 2.7
כצמן חיים 0.03 2.16
הפניקס-משתתפות 0.02 1.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/01/2018 119.43 0.05 351
22/01/2018 119.37 -0.05 257
21/01/2018 119.43 0.07 277
18/01/2018 119.35 -0.08 852
17/01/2018 119.45 0.02 908
16/01/2018 119.43 0.21 236
15/01/2018 119.18 0.03 221
14/01/2018 119.14 0.03 236
11/01/2018 119.1 -0.01 550
10/01/2018 119.11 -0.05 132
09/01/2018 119.17 -0.02 178
08/01/2018 119.19 0 686
07/01/2018 119.19 -0.07 272
04/01/2018 119.27 0.04 464
03/01/2018 119.22 0.08 1363
02/01/2018 119.12 -0.06 302
01/01/2018 119.19 0.01 120
31/12/2017 119.18 0.1 142
28/12/2017 119.06 0.03 742
27/12/2017 119.03 0.02 69
26/12/2017 119.01 0 260
25/12/2017 119.01 -0.04 1046
24/12/2017 119.06 0 128