נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 122.5
שער פתיחה
שער ממוצע 122.37 -0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 9000.77
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8200
שווי שוק 3246.17
הון רשום למסחר 2653181160
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/09/2017 01/10/2017 2.67 25
20/03/2018 01/04/2018 2.67 25
20/09/2018 30/09/2018 2.67 10 25
20/03/2019 31/03/2019 2.67 25
19/09/2019 02/10/2019 2.67 25
20/03/2020 31/03/2020 2.67 25
21/09/2020 30/09/2020 2.67 15 25
21/03/2021 31/03/2021 2.67 25
19/09/2021 30/09/2021 2.67 25
20/03/2022 31/03/2022 2.67 25
19/09/2022 30/09/2022 2.67 25 25
20/03/2023 31/03/2023 2.67 25
19/09/2023 01/10/2023 2.67 25 25
20/03/2024 31/03/2024 2.67 25
19/09/2024 30/09/2024 2.67 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
122.62 0.1 122.34 -0.13
122.5 0 122.35 -0.12
122.41 -0.07 122.4 -0.08
122.35 -0.12 122.59 0.07
122.34 -0.13 122.96 0.38
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 47894 הכנסות 1387
נכסים שוטפים 2463 רווח גולמי 967
נכסים בלתי שוטפים 45431 רווח תפעולי 1085
הון עצמי 17060 רווח לפני מס 1035
התחייבות שוטפות 4073 רווח נקי 95
התחייבויות בלתי שוטפות 26761 רווח למניה 0.49
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נורסטאר ז 50.67 3540.38
מאוור-ק.נאמ ז 4.42 308.83
מאוור-נ.תיקים ז 0.73 51.17
סגל דורי 0.41 28.58
בן דור חיים 0.04 2.68
כצמן חיים 0.03 2.14
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 122.5 -0.14 6071
22/08/2017 122.67 -0.1 4216
21/08/2017 122.79 0.12 4600
20/08/2017 122.64 0.28 3736
17/08/2017 122.3 0.1 3886
16/08/2017 122.18 0.25 3349
15/08/2017 121.88 0.21 2942
14/08/2017 121.63 0.07 2203
13/08/2017 121.55 0.23 2326
10/08/2017 121.27 -0.42 3611
09/08/2017 121.78 -0.02 4840
08/08/2017 121.81 -0.04 19456
07/08/2017 121.86 0.12 2355
06/08/2017 121.71 0.1 2012
03/08/2017 121.59 0.16 7614
02/08/2017 121.4 0.1 5882
31/07/2017 121.28 -0.21 4026
30/07/2017 121.53 0.11 10528
27/07/2017 121.4 0.11 5009
26/07/2017 121.27 0.06 13479
25/07/2017 121.2 0.04 14524