נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 60
שער פתיחה 60 0
שער ממוצע 60 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.54
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 16000
שווי שוק 9.45
הון רשום למסחר 15742659
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
17/12/2017 31/12/2017 0 25
19/01/2018 31/01/2018 1.19 25
18/04/2018 30/04/2018 1.19 25
19/07/2018 31/07/2018 1.19 25
21/10/2018 31/10/2018 1.19 25
20/12/2018 31/12/2018 0.79 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
52 -13.33 60 0
48 -20 61.88 3.13
40.01 -33.32 62.51 4.18
63.17 5.28
75 25
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 180.68 הכנסות 10.32
נכסים שוטפים 3.74 רווח גולמי 9.26
נכסים בלתי שוטפים 176.94 רווח תפעולי 7.53
הון עצמי -41.08 רווח לפני מס -2
התחייבות שוטפות 18.48 רווח נקי -3.08
התחייבויות בלתי שוטפות 203.28 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 60 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/11/2017 60 0 0
22/11/2017 60 0 0
21/11/2017 60 0 2
20/11/2017 60 0 0
19/11/2017 60 0 0
16/11/2017 60 -5.17 10
15/11/2017 63.27 0 0
14/11/2017 63.27 0 0
13/11/2017 63.27 0 0
12/11/2017 63.27 0.84 0
09/11/2017 62.74 -2.73 13
08/11/2017 64.5 2.3 1
07/11/2017 63.05 -2.9 19
06/11/2017 64.93 8.22 1
05/11/2017 60 -7.73 27
02/11/2017 65.03 0 1
01/11/2017 65.03 3.93 1
31/10/2017 62.57 0.92 160
30/10/2017 62 2.62 57
29/10/2017 60.42 -19.25 8
26/10/2017 74.82 0 0
25/10/2017 74.82 0 0