נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 53.6
שער פתיחה 53.6 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 21000
שווי שוק 8.44
הון רשום למסחר 15742659
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/04/2018 30/04/2018 1.19 25
19/07/2018 31/07/2018 1.19 25
25/04/2027 30/04/2027 87.73 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
53.61 0.02 60.6 13.06
53.6 0 70 30.6
53.5 -0.19 75 39.93
52.5 -2.05
51.32 -4.25
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 190.22 הכנסות 15.71
נכסים שוטפים 6.75 רווח גולמי 14.08
נכסים בלתי שוטפים 183.47 רווח תפעולי 11.39
הון עצמי -33.82 רווח לפני מס 0.21
התחייבות שוטפות 206.63 רווח נקי -1.7
התחייבויות בלתי שוטפות 17.41 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 53.6 0 0
21/01/2018 53.6 1.9 12
18/01/2018 52.6 0 0
17/01/2018 52.6 0 0
16/01/2018 52.6 0.23 111
15/01/2018 52.48 0.73 31
14/01/2018 52.1 0 0
11/01/2018 52.1 0 0
10/01/2018 52.1 0 0
09/01/2018 52.1 1.52 104
08/01/2018 51.32 0 0
07/01/2018 51.32 0 0
04/01/2018 51.32 0 0
03/01/2018 51.32 0 0
02/01/2018 51.32 5.6 22
01/01/2018 48.6 1.27 2
31/12/2017 47.99 5.47 34
28/12/2017 45.5 -0.85 40
27/12/2017 45.89 0.86 21
26/12/2017 45.5 0 10
25/12/2017 45.5 -2.32 22
24/12/2017 46.58 0 1