נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 85.98
שער פתיחה 85.98 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 14.92
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 130.08
הון רשום למסחר 151285974
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/10/2017 31/10/2017 1.55 1.39 25
19/01/2018 31/01/2018 1.55 1.41 25
19/04/2018 30/04/2018 1.55 1.43 25
20/07/2018 31/07/2018 1.55 1.45 25
21/10/2018 31/10/2018 1.55 1.48 25
20/12/2018 31/12/2018 1.03 92.84 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
82.01 -4.62 85.5 -0.56
82 -4.63 90.86 5.68
33.34 -61.22 99 15.14
33.33 -61.24 106.5 23.87
107 24.45
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 180.68 הכנסות 10.32
נכסים שוטפים 3.74 רווח גולמי 9.26
נכסים בלתי שוטפים 176.94 רווח תפעולי 7.53
הון עצמי -41.08 רווח לפני מס -2
התחייבות שוטפות 18.48 רווח נקי -2.72
התחייבויות בלתי שוטפות 203.28 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 85.98 0 0
22/08/2017 85.98 0 0
21/08/2017 85.98 0 0
20/08/2017 85.98 0 0
17/08/2017 85.98 0 0
16/08/2017 85.98 -0.01 0
15/08/2017 85.99 0 0
14/08/2017 85.99 0 0
13/08/2017 85.99 0 0
10/08/2017 85.99 0 0
09/08/2017 85.99 -0.01 0
08/08/2017 86 -1.68 24
07/08/2017 87.47 0.07 0
06/08/2017 87.41 1.63 0
03/08/2017 86.01 -0.13 8
02/08/2017 86.12 0 0
31/07/2017 86.12 0 0
30/07/2017 86.12 -0.03 0
27/07/2017 86.15 0 47
26/07/2017 86.15 0 0
25/07/2017 86.15 0 0