נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.58
שער פתיחה 103.58 0
שער ממוצע 103.58 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 858.73
מחזור ע.נ. 10127
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 443.21
הון רשום למסחר 427891032
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 0.94 10 25
18/02/2018 28/02/2018 0.94 10 25
21/05/2018 31/05/2018 0.94 10 25
20/08/2018 31/08/2018 0.94 10 25
19/11/2018 30/11/2018 0.94 10 25
17/02/2019 28/02/2019 0.94 10 25
20/05/2019 31/05/2019 0.94 10 25
20/08/2019 01/09/2019 0.94 10 25
19/11/2019 01/12/2019 0.94 10 25
17/02/2020 28/02/2020 0.94 9.96 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.53 -0.05 103.58 0
103.52 -0.06 103.59 0.01
103.51 -0.07 103.64 0.06
103.4 -0.17 103.65 0.07
103.36 -0.21 103.67 0.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8207 הכנסות 869
נכסים שוטפים 3364 רווח גולמי 129
נכסים בלתי שוטפים 4843 רווח תפעולי 47
הון עצמי 1122 רווח לפני מס 29
התחייבות שוטפות 4675 רווח נקי 19
התחייבויות בלתי שוטפות 2410 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:15 103.58 0 9243 9.57
10:15 103.58 0 757 0.78
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 103.58 -0.05 371
20/08/2017 103.63 0.17 672
17/08/2017 104.1 0.07 356
16/08/2017 104.03 0 684
15/08/2017 104.03 0 300
14/08/2017 104.03 -0.04 605
13/08/2017 104.07 0.05 308
10/08/2017 104.02 0 2606
09/08/2017 104.02 -0.07 628
08/08/2017 104.09 -0.08 712
07/08/2017 104.17 0 917
06/08/2017 104.17 0.11 617
03/08/2017 104.06 0.03 1109
02/08/2017 104.03 -0.04 3152
31/07/2017 104.07 0.01 14664
30/07/2017 104.06 -0.03 350
27/07/2017 104.09 -0.04 574
26/07/2017 104.13 0.03 1026
25/07/2017 104.1 -0.05 1325
24/07/2017 104.15 -0.07 878
23/07/2017 104.22 -0.08 2570