נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.43
שער פתיחה 104.22 -0.2
שער ממוצע 104.23 -0.19
מחזור יומי ממוצע (שנה) 813.42
מחזור ע.נ. 354873
מספר עסקאות 82
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 445.86
הון רשום למסחר 427891032
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 0.94 10 25
18/02/2018 28/02/2018 0.94 10 25
21/05/2018 31/05/2018 0.94 10 25
20/08/2018 31/08/2018 0.94 10 25
19/11/2018 30/11/2018 0.94 10 25
17/02/2019 28/02/2019 0.94 10 25
20/05/2019 31/05/2019 0.94 10 25
20/08/2019 01/09/2019 0.94 10 25
19/11/2019 01/12/2019 0.94 10 25
17/02/2020 28/02/2020 0.94 9.96 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.18 -0.24 104.2 -0.22
104.16 -0.26 104.21 -0.21
104.14 -0.28 104.22 -0.2
104.08 -0.34 104.23 -0.19
103.85 -0.56 104.25 -0.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8166 הכנסות 1738
נכסים שוטפים 3273 רווח גולמי 259
נכסים בלתי שוטפים 4893 רווח תפעולי 93
הון עצמי 1145 רווח לפני מס 65
התחייבות שוטפות 4718 רווח נקי 40
התחייבויות בלתי שוטפות 2303 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 104.2 -0.22 0 0
17:24 104.2 -0.22 175149 182.51
17:04 104.2 -0.22 4636 4.83
17:03 104.2 -0.22 10000 10.42
17:03 104.2 -0.22 9635 10.04
17:03 104.2 -0.22 4995 5.2
17:03 104.21 -0.21 10000 10.42
16:32 104.22 -0.2 4605 4.8
16:32 104.23 -0.19 19151 19.96
16:32 104.23 -0.19 9198 9.59
16:32 104.24 -0.18 13200 13.76
16:32 104.24 -0.18 10164 10.59
16:24 104.23 -0.19 402 0.42
16:24 104.24 -0.18 5847 6.09
16:24 104.25 -0.17 19151 19.96
16:24 104.26 -0.16 9600 10.01
14:08 104.26 -0.16 4153 4.33
14:08 104.27 -0.15 10106 10.54
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 104.2 -0.22 370
18/10/2017 104.43 0.24 580
17/10/2017 104.18 0.02 598
16/10/2017 104.16 0.3 773
15/10/2017 103.85 0.06 332
10/10/2017 103.79 0.05 161
09/10/2017 103.74 0.09 206
08/10/2017 103.65 0.08 19
03/10/2017 103.57 -0.05 448
02/10/2017 103.62 0.01 520
01/10/2017 103.61 -0.02 256
28/09/2017 103.63 0.04 486
27/09/2017 103.59 0.13 217
26/09/2017 103.46 -0.06 164
25/09/2017 103.52 -0.06 744
24/09/2017 103.58 -0.13 243