נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.54
שער פתיחה 112.54 0
שער ממוצע 112.53 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 437.86
מחזור ע.נ. 415186
מספר עסקאות 22
תנועה מינימלית 8900
שווי שוק 213.76
הון רשום למסחר 189924000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/12/2017 01/01/2018 2.8 33.33 25
20/06/2018 01/07/2018 2.8 25
22/12/2018 01/01/2019 2.8 33.33 25
20/06/2019 01/07/2019 2.8 25
21/12/2019 01/01/2020 2.8 33.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
112.55 0.01 112.59 0.04
112.54 0 112.61 0.06
112.5 -0.04 112.71 0.15
112.43 -0.1 112.72 0.16
112.42 -0.11 112.73 0.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4109.16 הכנסות 189.01
נכסים שוטפים 260.18 רווח גולמי 172.14
נכסים בלתי שוטפים 3848.98 רווח תפעולי 142.69
הון עצמי 925.07 רווח לפני מס 59.1
התחייבות שוטפות 351.12 רווח נקי 89.7
התחייבויות בלתי שוטפות 2832.97 רווח למניה 0.78
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 112.55 0.01 0 0
17:24 112.59 0.04 18931 21.31
16:52 112.54 0 12037 13.55
16:52 112.53 -0.01 10794 12.15
15:46 112.54 0 20424 22.99
15:27 112.54 0 88202 99.26
14:44 112.54 0 11798 13.28
14:44 112.54 0 54868 61.75
14:44 112.53 -0.01 40974 46.11
14:44 112.53 -0.01 4158 4.68
14:42 112.53 -0.01 48260 54.31
14:42 112.53 -0.01 52418 58.99
14:42 112.53 -0.01 19322 21.74
12:24 112.5 -0.04 13000 14.63
12:24 112.5 -0.04 20000 22.5
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ישיר איי.די.איי 58.71 443.18
צור 10.94 82.57
הראל ק.גמל 4.37 33.02
גדיש רועי 2.05 15.5
אדש אחזקות 0.89 6.73
הראל ק.נאמ 0.33 2.46
שנידמן דורון 0.21 1.61
הראל ת.סל 0.21 1.55
הראל השקעות 0.14 1.07
ש.ש אחדות אחז' 0.09 0.67
קרפל צפורה 0.01 0.05
שנידמן משה מוקי 0 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
12/12/2017 112.55 0.01 467
11/12/2017 112.54 0.04 1653
10/12/2017 112.49 -0.01 353
07/12/2017 112.5 -0.02 25
06/12/2017 112.52 -0.01 119
05/12/2017 112.53 -0.02 104
04/12/2017 112.55 -0.04 525
03/12/2017 112.59 0 86
30/11/2017 112.59 0.05 122
29/11/2017 112.53 0 35
28/11/2017 112.53 0.01 216
27/11/2017 112.52 0.02 205
26/11/2017 112.5 0.04 293
23/11/2017 112.45 0.07 827
22/11/2017 112.37 0.09 492
21/11/2017 112.27 0.03 147
20/11/2017 112.24 0.07 227
19/11/2017 112.16 -0.01 839
16/11/2017 112.17 -0.01 20589
15/11/2017 112.18 0.02 228
14/11/2017 112.16 0.11 241
13/11/2017 112.04 -0.09 376