נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 129.24
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2117.82
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7700
שווי שוק 2035.53
הון רשום למסחר 1575000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/09/2017 01/10/2017 1.63 25
21/12/2017 01/01/2018 1.63 25
21/03/2018 01/04/2018 1.63 25
20/06/2018 01/07/2018 1.63 25
20/09/2018 02/10/2018 1.63 25
22/12/2018 01/01/2019 1.63 25
22/03/2019 01/04/2019 1.63 25
20/06/2019 01/07/2019 1.63 25
20/09/2019 02/10/2019 1.63 25
21/12/2019 01/01/2020 1.63 25
22/03/2020 01/04/2020 1.63 25
21/06/2020 01/07/2020 1.63 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 26191.02 הכנסות 0
נכסים שוטפים 4103.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 22087.81 רווח תפעולי -0.21
הון עצמי 42.16 רווח לפני מס 0.04
התחייבות שוטפות 4097.39 רווח נקי 0.02
התחייבויות בלתי שוטפות 22051.47 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 129.24 0.01 1101
21/08/2017 129.23 -0.01 885
20/08/2017 129.24 0 722
17/08/2017 129.24 0.12 530
16/08/2017 129.08 -0.03 867
15/08/2017 129.12 -0.07 2095
14/08/2017 129.21 -0.05 1134
13/08/2017 129.28 -0.07 1074
10/08/2017 129.37 0.08 1212
09/08/2017 129.27 -0.04 1289
08/08/2017 129.32 -0.09 1076
07/08/2017 129.44 -0.02 2091
06/08/2017 129.47 0.09 950
03/08/2017 129.36 0.09 1594
02/08/2017 129.25 0.05 1975
31/07/2017 129.19 0.01 592
30/07/2017 129.18 0.02 800
27/07/2017 129.16 0.02 1042
26/07/2017 129.14 0.04 479
25/07/2017 129.09 -0.08 751
24/07/2017 129.19 -0.05 1223