נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.21
שער פתיחה 108.21 0
שער ממוצע 108.22 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2288.02
מחזור ע.נ. 625950
מספר עסקאות 61
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 1167.54
הון רשום למסחר 1078855387
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 2.95 15
21/05/2018 30/05/2018 2.95 50 15
19/11/2018 30/11/2018 2.95 15
19/05/2019 30/05/2019 2.95 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.23 0.02 108.27 0.06
108.22 0.01 108.28 0.06
108.21 0 108.29 0.07
108.19 -0.02 108.9 0.64
108.17 -0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 26191.02 הכנסות 0
נכסים שוטפים 4103.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 22087.81 רווח תפעולי -0.21
הון עצמי 42.16 רווח לפני מס 0.04
התחייבות שוטפות 4097.39 רווח נקי 0.02
התחייבויות בלתי שוטפות 22051.47 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.22 0.01 0 0
17:24 108.22 0.01 82194 88.95
15:09 108.22 0.01 500 0.54
15:09 108.22 0.01 9500 10.28
14:39 108.22 0.01 1843 1.99
14:39 108.22 0.01 9500 10.28
14:33 108.22 0.01 39620 42.88
14:33 108.22 0.01 9500 10.28
14:25 108.22 0.01 70500 76.3
14:25 108.22 0.01 9500 10.28
13:05 108.21 0 15181 16.43
13:05 108.22 0.01 19405 21
12:13 108.21 0 9458 10.23
10:52 108.21 0 43686 47.27
10:52 108.21 0 9300 10.06
10:52 108.21 0 9300 10.06
10:52 108.21 0 50000 54.11
10:35 108.22 0.01 34333 37.16
10:01 108.21 0 152630 165.16
10:01 108.21 0 50000 54.11
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 108.22 0.01 677
22/08/2017 108.21 -0.01 362
21/08/2017 108.22 -0.05 835
20/08/2017 108.27 -0.23 626
17/08/2017 108.52 0.12 477
16/08/2017 108.39 0.16 1006
15/08/2017 108.22 -0.08 3419
14/08/2017 108.31 -0.01 649
13/08/2017 108.32 0.1 1150
10/08/2017 108.21 0 2851
09/08/2017 108.21 0.01 2798
08/08/2017 108.2 -0.04 458
07/08/2017 108.24 0.15 668
06/08/2017 108.08 -0.02 587
03/08/2017 108.1 -0.03 136
02/08/2017 108.13 0.05 1184
31/07/2017 108.08 0 629
30/07/2017 108.08 0 843
27/07/2017 108.08 0 310
26/07/2017 108.08 -0.01 284
25/07/2017 108.09 0.03 585