נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 119.25
שער פתיחה 119.25 0
שער ממוצע 119.24 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3045.08
מחזור ע.נ. 158585
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 8400
שווי שוק 3463.23
הון רשום למסחר 2904665000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/05/2018 06/06/2018 2 25
25/11/2018 06/12/2018 2 25
26/05/2019 06/06/2019 2 25
25/11/2019 06/12/2019 2 25 25
26/05/2020 07/06/2020 2 25
25/11/2020 06/12/2020 2 25 25
26/05/2021 06/06/2021 2 25
25/11/2021 06/12/2021 2 25 25
26/05/2022 06/06/2022 2 25
25/11/2022 06/12/2022 2 25 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
119.26 0.01 119.34 0.08
119.25 0 119.35 0.08
119.21 -0.03 119.36 0.09
119.2 -0.04 119.38 0.11
118.47 -0.65 119.39 0.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 24961.61 הכנסות 0
נכסים שוטפים 4157.57 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 20804.05 רווח תפעולי -0.1
הון עצמי 42.17 רווח לפני מס 0.02
התחייבות שוטפות 4151.85 רווח נקי 0.01
התחייבויות בלתי שוטפות 20767.59 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:45 119.23 -0.02 1724 2.06
10:45 119.23 -0.02 13830 16.49
10:38 119.24 -0.01 16671 19.88
10:25 119.25 0 66446 79.24
10:03 119.25 0 16771 20
10:02 119.25 0 16783 20.01
09:42 119.25 0 8400 10.02
09:42 119.25 0 17960 21.42
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/02/2018 119.25 0.03 1330
15/02/2018 119.21 0.42 9667
14/02/2018 118.71 0.03 1355
13/02/2018 118.68 0.05 2302
12/02/2018 118.62 -0.01 1177
11/02/2018 118.63 -0.17 2574
08/02/2018 118.83 -0.15 1385
07/02/2018 119.01 0.15 1552
06/02/2018 118.83 -0.14 6465
05/02/2018 119 -0.13 3922
04/02/2018 119.16 -0.16 2777
01/02/2018 119.35 0.03 2061
31/01/2018 119.32 -0.08 1608
30/01/2018 119.41 -0.03 1566
29/01/2018 119.44 -0.16 1816
28/01/2018 119.63 0.02 5739
25/01/2018 119.61 -0.07 1917
24/01/2018 119.69 -0.07 1945
23/01/2018 119.77 0.08 3819
22/01/2018 119.67 0.04 2214
21/01/2018 119.62 0.06 1066