נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.84
שער פתיחה 106.84 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 197.94
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 172.11
הון רשום למסחר 161089750
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
28/01/2018 08/02/2018 2.25 25
29/07/2018 08/08/2018 2.25 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.75 -0.08
106.74 -0.09
106.46 -0.36
106.4 -0.41
106.35 -0.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 24961.61 הכנסות 0
נכסים שוטפים 4157.57 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 20804.05 רווח תפעולי -0.1
הון עצמי 42.17 רווח לפני מס 0.02
התחייבות שוטפות 4151.85 רווח נקי 0.01
התחייבויות בלתי שוטפות 20767.59 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2017 106.84 0 0
10/12/2017 106.84 0 0
07/12/2017 106.84 0 14
06/12/2017 106.84 0 0
05/12/2017 106.84 0 0
04/12/2017 106.84 0 0
03/12/2017 106.84 0 0
30/11/2017 106.84 0 205
29/11/2017 106.84 -0.06 1
28/11/2017 106.9 0.07 758
27/11/2017 106.83 0.29 178
26/11/2017 106.52 0.08 58
23/11/2017 106.44 -0.01 71
22/11/2017 106.45 0 0
21/11/2017 106.45 0.09 105
20/11/2017 106.35 0 0
19/11/2017 106.35 0 0
16/11/2017 106.35 0.15 27
15/11/2017 106.19 -0.23 1
14/11/2017 106.43 0.03 82
13/11/2017 106.4 0 0