נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 127.1
שער פתיחה 127.1 0
שער ממוצע 127.06 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7541.67
מחזור ע.נ. 111733
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 8000
שווי שוק 4004.12
הון רשום למסחר 3151607000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
28/01/2018 08/02/2018 2.5 25
29/07/2018 08/08/2018 2.5 25
28/01/2019 08/02/2019 2.5 25
28/07/2019 08/08/2019 2.5 25
28/01/2020 09/02/2020 2.5 25
28/07/2020 09/08/2020 2.5 25
28/01/2021 08/02/2021 2.5 25
28/07/2021 08/08/2021 2.5 33.33 25
28/01/2022 08/02/2022 2.5 25
28/07/2022 08/08/2022 2.5 33.33 25
29/01/2023 08/02/2023 2.5 25
28/07/2023 08/08/2023 2.5 33.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
127.06 -0.03 127.11 0.01
127.05 -0.04 127.13 0.02
127.04 -0.05 127.14 0.03
127.01 -0.07 127.15 0.04
126.96 -0.11 127.17 0.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 24961.61 הכנסות 0
נכסים שוטפים 4157.57 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 20804.05 רווח תפעולי -0.1
הון עצמי 42.17 רווח לפני מס 0.02
התחייבות שוטפות 4151.85 רווח נקי 0.01
התחייבויות בלתי שוטפות 20767.59 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:01 127.05 -0.04 49091 62.37
10:01 127.06 -0.03 16322 20.74
10:01 127.07 -0.02 27779 35.3
10:01 127.07 -0.02 18541 23.56
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 127.1 0.13 2926
20/11/2017 126.94 0.03 2275
19/11/2017 126.9 -0.12 33581
16/11/2017 127.05 0.15 437878
15/11/2017 126.86 0.14 8578
14/11/2017 126.68 0.1 12685
13/11/2017 126.55 0.16 1809
12/11/2017 126.35 -0.01 3183
09/11/2017 126.36 -0.1 3209
08/11/2017 126.49 0.09 3908
07/11/2017 126.38 0.13 4743
06/11/2017 126.21 0.09 17514
05/11/2017 126.1 0.2 5934
02/11/2017 125.85 0 2335
01/11/2017 125.85 0.09 2039
31/10/2017 125.74 0.18 10823
30/10/2017 125.52 0.09 3533
29/10/2017 125.41 0.09 17641
26/10/2017 125.3 -0.04 27887
25/10/2017 125.35 -0.1 4538
24/10/2017 125.48 -0.18 9573
23/10/2017 125.71 -0.09 1776