נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 120.63
שער פתיחה
שער ממוצע 120.63 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1741.37
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8400
שווי שוק 1203.57
הון רשום למסחר 997734000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 30/05/2018 4.2 25
19/05/2019 30/05/2019 4.2 25
19/05/2020 31/05/2020 4.2 25
19/05/2021 30/05/2021 4.2 33.33 25
19/05/2022 30/05/2022 4.2 33.33 25
19/05/2023 30/05/2023 4.2 33.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 24961.61 הכנסות 0
נכסים שוטפים 4157.57 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 20804.05 רווח תפעולי -0.1
הון עצמי 42.17 רווח לפני מס 0.02
התחייבות שוטפות 4151.85 רווח נקי 0.01
התחייבויות בלתי שוטפות 20767.59 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 120.63 0.29 1270
16/11/2017 120.28 -0.05 1452
15/11/2017 120.34 0.14 498
14/11/2017 120.17 0.12 866
13/11/2017 120.03 0.08 1059
12/11/2017 119.93 -0.16 794
09/11/2017 120.12 0.07 933
08/11/2017 120.04 0.03 771
07/11/2017 120 0.15 2027
06/11/2017 119.82 0.03 2565
05/11/2017 119.78 0.11 930
02/11/2017 119.65 -0.06 1298
01/11/2017 119.72 0.1 289
31/10/2017 119.6 0.13 520
30/10/2017 119.44 0.13 118
29/10/2017 119.29 0.08 351
26/10/2017 119.19 0.01 3503
25/10/2017 119.18 -0.05 1858
24/10/2017 119.24 -0.1 1815
23/10/2017 119.36 -0.23 2129
22/10/2017 119.63 -0.04 1218