נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14232.04 הכנסות 870.59
נכסים שוטפים 2570.45 רווח גולמי 574.55
נכסים בלתי שוטפים 11661.58 רווח תפעולי 588.11
הון עצמי 3698.49 רווח לפני מס 94.34
התחייבות שוטפות 2440.57 רווח נקי 111.63
התחייבויות בלתי שוטפות 8092.97 רווח למניה 0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פורר דוד 24.1 610.91
הפניקס ק.גמל 9.76 247.46
מנורה ק.גמל 8.22 208.26
פסגות ק.גמל 5.46 138.32
הראל ק.גמל 4.05 102.65
פסגות ק.נאמ 2.16 54.67
לוי זוהר 1.15 29.09
אקסלנס ת.סל 0.92 23.27
פסגות תעודות סל 0.8 20.17
הפניקס 0.69 17.37
הראל ק.נאמ 0.66 16.61
הראל ת.סל 0.63 16.07
הראל השקעות 0.15 3.71
אקסלנס ק.נאמ 0.14 3.64
מנורה חברה לביט 0.07 1.72
פסגות משתתפות 0.04 0.93
מנורה ק.נאמנות 0.03 0.8
מבני תעשיה 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
28/12/2017 126.1 0 0
27/12/2017 126.1 0 0
26/12/2017 126.1 0 2792
25/12/2017 126.1 0 222
24/12/2017 126.1 0 0