נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.16
שער פתיחה 101.16 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 216.08
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 168.64
הון רשום למסחר 166704800
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 0.75 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.17 0.01
101.16 0
101.14 -0.02
93.61 -7.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14232.04 הכנסות 870.59
נכסים שוטפים 2570.45 רווח גולמי 574.55
נכסים בלתי שוטפים 11661.58 רווח תפעולי 588.11
הון עצמי 3698.49 רווח לפני מס 94.34
התחייבות שוטפות 2440.57 רווח נקי 111.63
התחייבויות בלתי שוטפות 8092.97 רווח למניה 0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פורר דוד 24.1 604.48
הפניקס ק.גמל 9.76 244.85
מנורה ק.גמל 8.22 206.07
פסגות ק.גמל 5.46 136.86
הראל ק.גמל 4.05 101.57
פסגות ק.נאמ 2.16 54.09
לוי זוהר 1.15 28.78
אקסלנס ת.סל 0.92 23.03
פסגות תעודות סל 0.8 19.95
הפניקס 0.69 17.19
הראל ק.נאמ 0.66 16.44
הראל ת.סל 0.63 15.9
הראל השקעות 0.15 3.67
אקסלנס ק.נאמ 0.14 3.6
מנורה חברה לביט 0.07 1.7
פסגות משתתפות 0.04 0.92
מנורה ק.נאמנות 0.03 0.79
מבני תעשיה 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 101.16 0.01 73
16/01/2018 101.15 0 194
15/01/2018 101.15 0 0
14/01/2018 101.15 -0.05 82
11/01/2018 101.2 0.05 30
10/01/2018 101.15 0 0
09/01/2018 101.15 -0.01 1788
08/01/2018 101.16 0.02 40
07/01/2018 101.14 0 395
04/01/2018 101.14 0.05 800
03/01/2018 101.09 0 0
02/01/2018 101.09 0.1 218
01/01/2018 100.99 -0.09 47
31/12/2017 101.08 0.14 43
28/12/2017 100.94 0 0
27/12/2017 100.94 -0.06 706
26/12/2017 101 0 110
25/12/2017 101 0.01 74
24/12/2017 100.99 0 0
21/12/2017 100.99 0.02 23
20/12/2017 100.97 0.08 36
19/12/2017 100.89 -0.11 13