נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.73
שער פתיחה 111.73 0
שער ממוצע 111.5 -0.2
מחזור יומי ממוצע (שנה) 392.24
מחזור ע.נ. 86137
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9000
שווי שוק 171.21
הון רשום למסחר 153567000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 01/06/2018 2.2 11.11 25
20/11/2018 02/12/2018 2.2 25
21/05/2019 02/06/2019 2.2 11.11 25
20/11/2019 01/12/2019 2.2 25
21/05/2020 01/06/2020 2.2 11.11 25
20/11/2020 01/12/2020 2.2 25
21/05/2021 01/06/2021 2.2 11.11 25
21/11/2021 01/12/2021 2.2 25
22/05/2022 01/06/2022 2.2 11.11 25
20/11/2022 01/12/2022 2.2 25
21/05/2023 01/06/2023 2.2 11.11 25
20/11/2023 01/12/2023 2.2 25
21/05/2024 02/06/2024 2.2 11.11 25
20/11/2024 01/12/2024 2.2 25
21/05/2025 01/06/2025 2.2 11.11 25
20/11/2025 01/12/2025 2.2 25
21/05/2026 01/06/2026 2.2 11.11 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
111.49 -0.21 111.54 -0.17
110.86 -0.78 111.59 -0.13
110.73 -0.9 111.6 -0.12
111.61 -0.11
111.62 -0.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14232.04 הכנסות 870.59
נכסים שוטפים 2570.45 רווח גולמי 574.55
נכסים בלתי שוטפים 11661.58 רווח תפעולי 588.11
הון עצמי 3698.49 רווח לפני מס 94.34
התחייבות שוטפות 2440.57 רווח נקי 111.63
התחייבויות בלתי שוטפות 8092.97 רווח למניה 0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 111.49 -0.21 0 0
17:24 111.49 -0.21 17637 19.66
16:25 111.49 -0.21 11620 12.96
15:19 111.49 -0.21 3834 4.27
15:19 111.49 -0.21 23016 25.66
15:19 111.49 -0.21 5820 6.49
15:09 111.49 -0.21 4180 4.66
15:09 111.5 -0.21 10030 11.18
13:15 111.61 -0.11 10000 11.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פורר דוד 24.11 601.02
הפניקס ק.גמל 9.67 241.04
מנורה ק.גמל 7.75 193.2
סאמיט 7.27 181.24
פסגות ק.גמל 5.41 134.91
פסגות ק.נאמ 1.28 31.99
אקסלנס ת.סל 0.94 23.37
הפניקס 0.85 21.09
פסגות תעודות סל 0.81 20.07
אקסלנס ק.נאמ 0.15 3.79
מנורה ק.נאמנות 0.03 0.79
פסגות משתתפות 0.03 0.79
מנורה חברה לביט 0.01 0.21
אקסלנס ק.גמל 0 0.05
מבני תעשיה 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/12/2017 111.49 -0.21 96
12/12/2017 111.73 -0.21 515
11/12/2017 111.96 -0.08 238
10/12/2017 112.05 -0.06 110
07/12/2017 112.12 0.13 12
06/12/2017 111.98 0 10
05/12/2017 111.98 0.36 196
04/12/2017 111.58 0.11 117
03/12/2017 111.46 0.1 86
30/11/2017 111.35 0.04 159
29/11/2017 111.3 -0.04 40
28/11/2017 111.35 0.13 64
27/11/2017 111.21 0.04 51
26/11/2017 111.16 -0.05 299
23/11/2017 111.22 -0.03 406
22/11/2017 111.25 0 103
21/11/2017 111.25 -0.02 229
20/11/2017 111.27 0.31 172
19/11/2017 110.93 -0.22 110
16/11/2017 113.62 0.17 67
15/11/2017 113.43 -0.06 166