נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 114.85
שער פתיחה 114.15 -0.61
שער ממוצע 114.58 -0.24
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1336.83
מחזור ע.נ. 152719
מספר עסקאות 76
תנועה מינימלית 8700
שווי שוק 232.49
הון רשום למסחר 202850518
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/03/2018 01/04/2018 2.87 8.7 15
20/09/2018 02/10/2018 2.87 15
22/03/2019 01/04/2019 2.87 15.22 15
20/09/2019 02/10/2019 2.87 15
22/03/2020 01/04/2020 2.87 15.22 15
21/09/2020 01/10/2020 2.87 15
21/03/2021 01/04/2021 2.87 15.22 15
20/09/2021 01/10/2021 2.87 15
21/03/2022 01/04/2022 2.87 15.22 15
20/09/2022 02/10/2022 2.87 15
21/03/2023 02/04/2023 2.87 15.22 15
20/09/2023 01/10/2023 2.87 15
21/03/2024 01/04/2024 2.87 15.22 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
114.61 -0.21 114.63 -0.19
114.6 -0.22 114.69 -0.14
114.54 -0.27 114.71 -0.12
114.28 -0.5 114.77 -0.07
114.8 -0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7563.49 הכנסות 322.64
נכסים שוטפים 844.69 רווח גולמי 222.04
נכסים בלתי שוטפים 6718.81 רווח תפעולי 250.81
הון עצמי 1952.22 רווח לפני מס 95.45
התחייבות שוטפות 1253.58 רווח נקי 178.29
התחייבויות בלתי שוטפות 4357.69 רווח למניה 0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 114.61 -0.21 0 0
16:24 114.61 -0.21 47668 54.63
14:01 114.61 -0.21 18964 21.73
13:41 114.62 -0.2 12675 14.53
13:41 114.62 -0.2 8724 10
12:24 114.62 -0.2 6342 7.27
12:24 114.63 -0.19 13482 15.45
12:21 114.62 -0.2 1028 1.18
12:21 114.63 -0.19 8700 9.97
11:59 114.62 -0.2 12000 13.75
09:33 114.6 -0.22 8874 10.17
09:30 114.15 -0.61 14262 16.28
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלכלית ירושלים 68.31 1575.4
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 114.85 0.19 4123
18/09/2017 117.5 0.15 192
17/09/2017 117.32 -0.03 566
14/09/2017 117.36 0.5 282
13/09/2017 116.78 0.08 118
12/09/2017 116.69 0.12 709
11/09/2017 116.55 -0.09 325
10/09/2017 116.65 -0.19 249
07/09/2017 116.87 0.25 241
06/09/2017 116.58 0.07 445
05/09/2017 116.5 0.14 203
04/09/2017 116.34 -0.01 356
03/09/2017 116.35 0.06 115
31/08/2017 116.28 0.09 723
30/08/2017 116.17 0.07 441
29/08/2017 116.09 -0.09 117
28/08/2017 116.19 0.14 323
27/08/2017 116.03 0.03 100