נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.03
שער פתיחה
שער ממוצע 109.95 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2181.86
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 694.28
הון רשום למסחר 631449800
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 1.85 25
19/06/2018 01/07/2018 1.85 5.26 25
20/12/2018 31/12/2018 1.85 25
19/06/2019 30/06/2019 1.85 5.26 25
20/12/2019 31/12/2019 1.85 25
19/06/2020 30/06/2020 1.85 5.26 25
18/12/2020 31/12/2020 1.85 25
18/06/2021 30/06/2021 1.85 10.53 25
18/12/2021 31/12/2021 1.85 25
18/06/2022 30/06/2022 1.85 10.53 25
18/12/2022 31/12/2022 1.85 25
18/06/2023 30/06/2023 1.85 10.53 25
18/12/2023 31/12/2023 1.85 25
18/06/2024 30/06/2024 1.85 10.53 25
18/12/2024 31/12/2024 1.85 25
18/06/2025 30/06/2025 1.85 10.53 25
18/12/2025 31/12/2025 1.85 25
18/06/2026 30/06/2026 1.85 10.53 25
18/12/2026 31/12/2026 1.85 25
18/06/2027 30/06/2027 1.85 10.53 25
18/12/2027 31/12/2027 1.85 25
18/06/2028 30/06/2028 1.85 10.53 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7745.91 הכנסות 157.03
נכסים שוטפים 931.02 רווח גולמי 112.16
נכסים בלתי שוטפים 6814.89 רווח תפעולי 139.88
הון עצמי 1872.05 רווח לפני מס 61.04
התחייבות שוטפות 1262.23 רווח נקי 91.53
התחייבויות בלתי שוטפות 4611.64 רווח למניה 0.23
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלכלית ירושלים 68.31 1521.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 110.03 0.12 209
22/08/2017 109.9 0.03 363
21/08/2017 109.87 0.25 970
20/08/2017 109.6 0.19 1855
17/08/2017 109.39 0.55 1065
16/08/2017 108.79 0.05 1001
15/08/2017 108.74 0.03 1166
14/08/2017 108.71 0.03 752
13/08/2017 108.68 0.09 946
10/08/2017 108.58 -0.39 7995
09/08/2017 109 -0.04 2908
08/08/2017 109.04 -0.11 7674
07/08/2017 109.16 0.27 1915
06/08/2017 108.87 0.16 831
03/08/2017 108.7 0.32 1541
02/08/2017 108.35 0 688
31/07/2017 108.35 0.05 5158
30/07/2017 108.3 0.03 6115
27/07/2017 108.27 -0.4 18115
26/07/2017 108.71 0.41 10469
25/07/2017 108.27 0.32 17560