נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112
שער פתיחה
שער ממוצע 112 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3423.35
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8900
שווי שוק 799.98
הון רשום למסחר 714268800
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 1.85 5.26 25
20/12/2018 31/12/2018 1.85 25
19/06/2019 30/06/2019 1.85 5.26 25
20/12/2019 31/12/2019 1.85 25
19/06/2020 30/06/2020 1.85 5.26 25
18/12/2020 31/12/2020 1.85 25
18/06/2021 30/06/2021 1.85 10.53 25
18/12/2021 31/12/2021 1.85 25
18/06/2022 30/06/2022 1.85 10.53 25
18/12/2022 31/12/2022 1.85 25
18/06/2023 30/06/2023 1.85 10.53 25
18/12/2023 31/12/2023 1.85 25
18/06/2024 30/06/2024 1.85 10.53 25
18/12/2024 31/12/2024 1.85 25
18/06/2025 30/06/2025 1.85 10.53 25
18/12/2025 31/12/2025 1.85 25
18/06/2026 30/06/2026 1.85 10.53 25
18/12/2026 31/12/2026 1.85 25
18/06/2027 30/06/2027 1.85 10.53 25
18/12/2027 31/12/2027 1.85 25
18/06/2028 30/06/2028 1.85 10.53 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
112 0 112.08 0.07
111.92 -0.07 112.3 0.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7488.09 הכנסות 492.53
נכסים שוטפים 859.51 רווח גולמי 342.55
נכסים בלתי שוטפים 6628.58 רווח תפעולי 350.73
הון עצמי 2248.95 רווח לפני מס 122.83
התחייבות שוטפות 938.15 רווח נקי 191.82
התחייבויות בלתי שוטפות 4300.99 רווח למניה 0.47
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלכלית ירושלים 68.31 1596.78
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 112 0.42 613
18/02/2018 111.53 0.6 562
15/02/2018 110.86 0.61 1603
14/02/2018 110.19 0.21 3465
13/02/2018 109.96 0.38 2178
12/02/2018 109.54 0.15 8147
11/02/2018 109.38 -1.05 2004
08/02/2018 110.54 -0.57 1548
07/02/2018 111.17 0.3 2342
06/02/2018 110.84 -0.69 13865
05/02/2018 111.61 -0.76 1206
04/02/2018 112.47 -0.25 690
01/02/2018 112.75 -0.09 818
31/01/2018 112.85 -0.12 1137
30/01/2018 112.99 -0.15 1700
29/01/2018 113.16 -0.43 1307
28/01/2018 113.65 0 2691
25/01/2018 113.65 0 1408
24/01/2018 113.65 0.01 1327
23/01/2018 113.64 0.16 2452
22/01/2018 113.46 -0.14 2150
21/01/2018 113.62 -0.2 1300