נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 111.59
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1790.42
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 762.16
הון רשום למסחר 683000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/10/2017 30/10/2017 1.42 25
25/04/2018 30/04/2018 1.42 25
25/10/2018 30/10/2018 1.42 25
25/04/2019 30/04/2019 1.42 25
25/10/2019 30/10/2019 1.42 25
26/04/2020 30/04/2020 1.42 25
25/10/2020 30/10/2020 1.42 25
25/04/2021 30/04/2021 1.42 25
25/10/2021 31/10/2021 1.42 16 25
25/04/2022 01/05/2022 1.42 25
25/10/2022 30/10/2022 1.42 11 25
25/04/2023 30/04/2023 1.42 25
25/10/2023 30/10/2023 1.42 13 25
25/04/2024 30/04/2024 1.42 25
25/10/2024 30/10/2024 1.42 60 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7745.91 הכנסות 157.03
נכסים שוטפים 931.02 רווח גולמי 112.16
נכסים בלתי שוטפים 6814.89 רווח תפעולי 139.88
הון עצמי 1872.05 רווח לפני מס 61.04
התחייבות שוטפות 1262.23 רווח נקי 91.53
התחייבויות בלתי שוטפות 4611.64 רווח למניה 0.23
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלכלית ירושלים 68.31 1481.94
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 111.59 0 141
21/08/2017 111.59 0.13 216
20/08/2017 111.45 0.42 1281
17/08/2017 110.98 0.29 657
16/08/2017 110.66 0.1 459
15/08/2017 110.55 0.2 254
14/08/2017 110.33 0.07 176
13/08/2017 110.25 0.13 218
10/08/2017 110.11 -0.21 1074
09/08/2017 110.34 -0.29 192
08/08/2017 110.66 -0.05 695
07/08/2017 110.72 0.17 238
06/08/2017 110.53 0.14 2724
03/08/2017 110.38 0.39 546
02/08/2017 109.95 0.12 775
31/07/2017 109.82 -0.22 537
30/07/2017 110.06 0.08 5267
27/07/2017 109.97 0.03 705
26/07/2017 109.94 -0.16 9806
25/07/2017 110.12 -0.12 948
24/07/2017 110.25 0.16 1860