נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.05
שער פתיחה 109.05 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 692.92
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 461.84
הון רשום למסחר 423511713
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/03/2018 01/04/2018 1.3 2 25
25/09/2018 30/09/2018 1.3 25
26/03/2019 31/03/2019 1.3 2 25
25/09/2019 02/10/2019 1.3 25
26/03/2020 31/03/2020 1.3 2 25
25/09/2020 30/09/2020 1.3 25
26/03/2021 31/03/2021 1.3 5 25
26/09/2021 30/09/2021 1.3 25
27/03/2022 31/03/2022 1.3 5 25
25/09/2022 30/09/2022 1.3 25
26/03/2023 31/03/2023 1.3 5 25
26/09/2023 01/10/2023 1.3 25
26/03/2024 31/03/2024 1.3 25
25/09/2024 30/09/2024 1.3 25
26/03/2025 31/03/2025 1.3 5 25
25/09/2025 30/09/2025 1.3 25
26/03/2026 31/03/2026 1.3 5 25
25/09/2026 30/09/2026 1.3 25
26/03/2027 31/03/2027 1.3 69 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
109.06 0.01 109.13 0.07
109.05 0 109.88 0.76
108.97 -0.07 109.89 0.77
108.91 -0.13 109.95 0.83
108.9 -0.14 110 0.87
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7488.09 הכנסות 492.53
נכסים שוטפים 859.51 רווח גולמי 342.55
נכסים בלתי שוטפים 6628.58 רווח תפעולי 350.73
הון עצמי 2248.95 רווח לפני מס 122.83
התחייבות שוטפות 938.15 רווח נקי 191.82
התחייבויות בלתי שוטפות 4300.99 רווח למניה 0.47
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלכלית ירושלים 68.31 1634.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2017 109.05 0.13 272
10/12/2017 108.91 -0.12 48
07/12/2017 109.04 -0.14 278
06/12/2017 109.19 -0.24 418
05/12/2017 109.45 0.34 139
04/12/2017 109.08 -0.05 136
03/12/2017 109.13 0.17 58
30/11/2017 108.94 -0.06 1198
29/11/2017 109 -0.02 196
28/11/2017 109.02 0.15 782
27/11/2017 108.86 -0.17 862
26/11/2017 109.05 0.06 657
23/11/2017 108.99 0.13 704
22/11/2017 108.85 -0.03 1361
21/11/2017 108.88 0.19 672
20/11/2017 108.67 0.12 649
19/11/2017 108.54 0.3 310
16/11/2017 108.22 -0.22 2116
15/11/2017 108.46 0.02 437
14/11/2017 108.44 0.06 318
13/11/2017 108.37 -0.07 128