נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.63
שער פתיחה 106.63 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1002.52
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 451.59
הון רשום למסחר 423511713
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/09/2017 01/10/2017 1.3 25
26/03/2018 01/04/2018 1.3 2 25
25/09/2018 30/09/2018 1.3 25
26/03/2019 31/03/2019 1.3 2 25
25/09/2019 02/10/2019 1.3 25
26/03/2020 31/03/2020 1.3 2 25
25/09/2020 30/09/2020 1.3 25
26/03/2021 31/03/2021 1.3 5 25
26/09/2021 30/09/2021 1.3 25
27/03/2022 31/03/2022 1.3 5 25
25/09/2022 30/09/2022 1.3 25
26/03/2023 31/03/2023 1.3 5 25
26/09/2023 01/10/2023 1.3 25
26/03/2024 31/03/2024 1.3 25
25/09/2024 30/09/2024 1.3 25
26/03/2025 31/03/2025 1.3 5 25
25/09/2025 30/09/2025 1.3 25
26/03/2026 31/03/2026 1.3 5 25
25/09/2026 30/09/2026 1.3 25
26/03/2027 31/03/2027 1.3 69 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.56 -0.07 106.8 0.16
106.55 -0.08 106.85 0.21
106.4 -0.22 106.86 0.22
105 -1.53 107.2 0.53
104.49 -2.01 107.5 0.82
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7745.91 הכנסות 157.03
נכסים שוטפים 931.02 רווח גולמי 112.16
נכסים בלתי שוטפים 6814.89 רווח תפעולי 139.88
הון עצמי 1872.05 רווח לפני מס 61.04
התחייבות שוטפות 1262.23 רווח נקי 91.53
התחייבויות בלתי שוטפות 4611.64 רווח למניה 0.23
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלכלית ירושלים 68.31 1514.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 106.63 -0.13 91
21/08/2017 106.77 -0.26 26
20/08/2017 107.05 0.5 362
17/08/2017 106.52 0.91 1049
16/08/2017 105.56 0.19 57
15/08/2017 105.36 0.04 90
14/08/2017 105.32 0.06 138
13/08/2017 105.26 -0.01 143
10/08/2017 105.27 -0.26 700
09/08/2017 105.54 0.01 1070
08/08/2017 105.53 -0.01 472
07/08/2017 105.54 0.18 483
06/08/2017 105.35 -0.01 307
03/08/2017 105.36 0.12 346
02/08/2017 105.23 -0.08 463
31/07/2017 105.31 -0.21 557
30/07/2017 105.53 0.03 204
27/07/2017 105.5 -0.05 226
26/07/2017 105.55 -0.03 379
25/07/2017 105.58 0.02 290
24/07/2017 105.56 0.22 807