נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.19
שער פתיחה
שער ממוצע 106.15 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3373.28
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 935.64
הון רשום למסחר 881683808
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 01/06/2018 1.1 25
20/11/2018 02/12/2018 1.1 25
21/05/2019 02/06/2019 1.1 25
20/11/2019 01/12/2019 1.1 25
21/05/2020 01/06/2020 1.1 25
20/11/2020 01/12/2020 1.1 25
21/05/2021 01/06/2021 1.1 25
21/11/2021 01/12/2021 1.1 25
22/05/2022 01/06/2022 1.1 25
20/11/2022 01/12/2022 1.1 10 25
21/05/2023 01/06/2023 1.1 25
20/11/2023 01/12/2023 1.1 30 25
21/05/2024 02/06/2024 1.1 25
20/11/2024 01/12/2024 1.1 30 25
21/05/2025 01/06/2025 1.1 25
01/12/2025 01/12/2025 1.1 30 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.19 0 105.15 -0.98
106.12 -0.07 106.26 0.07
105.11 -1.02 106.29 0.09
105.1 -1.03 106.34 0.14
104.4 -1.69 106.38 0.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 17142 הכנסות 7331
נכסים שוטפים 4951 רווח גולמי 4543
נכסים בלתי שוטפים 12191 רווח תפעולי 1683
הון עצמי 1927 רווח לפני מס 1382
התחייבות שוטפות 3533 רווח נקי 1030
התחייבויות בלתי שוטפות 11682 רווח למניה 0.37
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בי קומיוניקישנס 26.34 3767.15
אלוביץ שאול-נציג 0.04 5.55
הנדלר סטלה 0 0.37
אלוביץ פלד אורנה-נציג 0 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 106.19 0.26 1754
18/02/2018 105.91 0.12 671
15/02/2018 105.78 0.4 1079
14/02/2018 105.36 -0.13 12137
13/02/2018 105.5 0.07 16883
12/02/2018 105.43 -0.19 1043
11/02/2018 105.63 -0.63 1345
08/02/2018 106.3 -0.39 2555
07/02/2018 106.72 0.2 1321
06/02/2018 106.51 -0.25 2141
05/02/2018 106.78 -0.28 2854
04/02/2018 107.08 -0.55 1029
01/02/2018 107.67 0.06 2247
31/01/2018 107.61 -0.15 726
30/01/2018 107.77 -0.02 2382
29/01/2018 107.79 -0.46 4227
28/01/2018 108.29 -0.15 757
25/01/2018 108.45 -0.06 1427
24/01/2018 108.51 -0.17 1362
23/01/2018 108.7 0.18 1232
22/01/2018 108.51 0.19 1969
21/01/2018 108.3 -0.09 584