נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.18
שער פתיחה
שער ממוצע 106.18 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3833.93
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 2189.99
הון רשום למסחר 2062526000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 01/06/2018 2.74 15
21/05/2019 02/06/2019 2.74 15
21/05/2020 01/06/2020 2.74 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 24466 הכנסות 0
נכסים שוטפים 2700.3 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 21765.7 רווח תפעולי 0
הון עצמי 48 רווח לפני מס -3
התחייבות שוטפות 2525.9 רווח נקי 2
התחייבויות בלתי שוטפות 21892.1 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 106.18 0.07 3414
17/08/2017 106.11 0.15 4651
16/08/2017 105.95 0.12 3745
15/08/2017 105.82 -0.01 2830
14/08/2017 105.83 -0.02 2850
13/08/2017 105.85 0.09 1799
10/08/2017 105.76 -0.07 3146
09/08/2017 105.83 -0.05 3321
08/08/2017 105.88 0.02 3625
07/08/2017 105.86 0.05 2292
06/08/2017 105.81 -0.04 1294
03/08/2017 105.85 -0.05 2349
02/08/2017 105.9 0.13 5313
31/07/2017 105.76 0.04 3993
30/07/2017 105.72 0 1763
27/07/2017 105.72 0.02 1879
26/07/2017 105.7 0.04 2531
25/07/2017 105.66 0.04 4628
24/07/2017 105.62 -0.02 2314
23/07/2017 105.64 0.06 7533