נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.65
שער פתיחה 100.65 0
שער ממוצע 100.68 0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1474.69
מחזור ע.נ. 129835
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 706.77
הון רשום למסחר 701927000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/05/2018 07/06/2018 0.47 25
27/05/2019 07/06/2019 0.47 25
27/05/2020 09/06/2030 0.47 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.58 -0.07 100.67 0.02
100.2 -0.45 100.68 0.03
100.14 -0.51 100.69 0.04
100.12 -0.53 100.84 0.19
99.87 -0.77 100.85 0.2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 25636.7 הכנסות 311.2
נכסים שוטפים 896 רווח גולמי 5.1
נכסים בלתי שוטפים 24740.7 רווח תפעולי 5.1
הון עצמי 49.3 רווח לפני מס 5.1
התחייבות שוטפות 667.7 רווח נקי 3.3
התחייבויות בלתי שוטפות 24919.7 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
13:20 100.69 0.04 17052 17.17
13:20 100.69 0.04 20000 20.14
13:20 100.68 0.03 20309 20.45
13:20 100.67 0.02 12152 12.23
11:48 100.7 0.05 10353 10.43
10:16 100.67 0.02 37817 38.07
10:16 100.68 0.03 12152 12.23
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 100.65 0 1059
20/11/2017 100.65 -0.12 390
19/11/2017 100.77 0.45 898
16/11/2017 100.32 -0.13 3620
15/11/2017 100.45 0 161
14/11/2017 100.45 0.15 2596
13/11/2017 100.3 0 24
12/11/2017 100.3 -0.06 1571
09/11/2017 100.36 0.02 185
08/11/2017 100.34 -0.06 389
07/11/2017 100.4 -0.03 229
06/11/2017 100.43 0.23 2486
05/11/2017 100.2 -0.15 73
02/11/2017 100.35 -0.04 589
01/11/2017 100.39 -0.05 532
31/10/2017 100.44 0.07 2413
30/10/2017 100.37 0.23 580
29/10/2017 100.14 0.02 898
26/10/2017 100.12 0.02 672
25/10/2017 100.1 -0.21 1099
24/10/2017 100.31 -0.09 496
23/10/2017 100.4 -0.06 467