נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.48
שער פתיחה 106.48 0
שער ממוצע 106.69 0.2
מחזור יומי ממוצע (שנה) 152.09
מחזור ע.נ. 166300
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 97.45
הון רשום למסחר 91334000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/04/2018 30/04/2018 1.77 6 15
26/10/2018 31/10/2018 1.77 15
25/04/2019 30/04/2019 1.77 6 15
27/10/2019 31/10/2019 1.77 15
21/04/2020 30/04/2020 1.77 8 15
21/10/2020 01/11/2020 1.77 15
25/04/2021 30/04/2021 1.77 8 15
26/10/2021 31/10/2021 1.77 15
25/04/2022 01/05/2022 1.77 15 15
26/10/2022 31/10/2022 1.77 15
25/04/2023 30/04/2023 1.77 20 15
26/10/2023 31/10/2023 1.77 15
25/04/2024 30/04/2024 1.77 4 15
27/10/2024 31/10/2024 1.77 15
25/04/2025 30/04/2025 1.77 33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.41 -0.07 106.69 0.2
106.4 -0.08 106.7 0.21
106.25 -0.22 106.99 0.48
106.2 -0.26 107 0.49
106.15 -0.31
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 655.43 הכנסות 42.38
נכסים שוטפים 56.56 רווח גולמי 21.07
נכסים בלתי שוטפים 598.87 רווח תפעולי 13.17
הון עצמי 216.78 רווח לפני מס 10.76
התחייבות שוטפות 188.36 רווח נקי 8.09
התחייבויות בלתי שוטפות 250.28 רווח למניה 0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 106.7 0.21 0 0
14:26 106.7 0.21 688 0.73
14:16 106.7 0.21 14312 15.27
14:16 106.7 0.21 85688 91.43
14:16 106.69 0.2 37276 39.77
14:16 106.68 0.19 15500 16.54
14:16 106.68 0.19 12836 13.69
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רובינשטיין אודי 15.93 37.89
נ.נ.ד.י.מ ניהול 15.93 37.89
רובינשטיין ארנון 10.17 24.19
רובינשטיין גולן 10.17 24.19
רייטמן מיה 10.17 24.19
פסגות ק.גמל 7.51 17.87
הראל ק.גמל 5.01 11.92
הראל משתתפות 3.06 7.28
רובינשטיין מרדכי 1.35 3.2
פסגות תעודות סל 0.23 0.55
הראל ת.סל 0.12 0.29
הראל ק.נאמ 0.07 0.16
רובינשטיין ורדה 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/12/2017 106.7 0.21 177
14/12/2017 106.48 -0.01 294
13/12/2017 106.49 -0.01 808
12/12/2017 106.5 -0.01 182
11/12/2017 106.51 0.01 36
10/12/2017 106.5 0.2 62
07/12/2017 106.29 -0.04 21
06/12/2017 106.33 0 24
05/12/2017 106.33 0.04 332
04/12/2017 106.29 -0.01 131
03/12/2017 106.3 0.28 188
30/11/2017 106 -0.05 112
29/11/2017 106.05 0.05 85
28/11/2017 106 -0.01 11
27/11/2017 106.01 -0.03 64
26/11/2017 106.04 -0.01 82
23/11/2017 106.05 -0.05 70
22/11/2017 106.1 -0.06 86
21/11/2017 106.16 0.01 37
20/11/2017 106.15 0.08 35
19/11/2017 106.06 0 0