נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.31
שער פתיחה 108.31 0
שער ממוצע 107.81 -0.46
מחזור יומי ממוצע (שנה) 194.06
מחזור ע.נ. 39649
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 98.35
הון רשום למסחר 91334000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/04/2018 30/04/2018 1.77 6 15
26/10/2018 31/10/2018 1.77 15
25/04/2019 30/04/2019 1.77 6 15
27/10/2019 31/10/2019 1.77 15
21/04/2020 30/04/2020 1.77 8 15
21/10/2020 01/11/2020 1.77 15
25/04/2021 30/04/2021 1.77 8 15
26/10/2021 31/10/2021 1.77 15
25/04/2022 01/05/2022 1.77 15 15
26/10/2022 31/10/2022 1.77 15
25/04/2023 30/04/2023 1.77 20 15
26/10/2023 31/10/2023 1.77 15
25/04/2024 30/04/2024 1.77 4 15
27/10/2024 31/10/2024 1.77 15
25/04/2025 30/04/2025 1.77 33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.59 -1.59 107.58 -0.67
106.51 -1.66 107.8 -0.47
107.99 -0.3
108.12 -0.18
108.22 -0.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 655.43 הכנסות 42.38
נכסים שוטפים 56.56 רווח גולמי 21.07
נכסים בלתי שוטפים 598.87 רווח תפעולי 13.17
הון עצמי 216.78 רווח לפני מס 10.76
התחייבות שוטפות 188.36 רווח נקי 8.09
התחייבויות בלתי שוטפות 250.28 רווח למניה 0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.68 -0.58 0 0
17:11 107.01 -1.2 11949 12.79
17:11 107.5 -0.75 9200 9.89
15:44 108.24 -0.06 881 0.95
15:44 108.24 -0.06 5000 5.41
15:44 108.2 -0.1 12619 13.65
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רובינשטיין אודי 15.93 35.07
נ.נ.ד.י.מ ניהול 15.93 35.07
רובינשטיין ארנון 10.17 22.39
רובינשטיין גולן 10.17 22.39
רייטמן מיה 10.17 22.39
פסגות ק.גמל 7.51 16.54
הראל ק.גמל 5.01 11.03
הראל משתתפות 3.06 6.74
רובינשטיין מרדכי 1.35 2.96
פסגות תעודות סל 0.18 0.4
הראל ת.סל 0.12 0.25
הראל ק.נאמ 0.04 0.08
רובינשטיין ורדה 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 107.68 -0.58 43
21/02/2018 108.31 -0.11 222
20/02/2018 108.43 0.33 18
19/02/2018 108.07 -0.16 413
18/02/2018 108.24 -0.05 154
15/02/2018 108.29 -0.02 103
14/02/2018 108.31 -0.17 647
13/02/2018 108.49 -0.07 71
12/02/2018 108.57 -0.03 11
11/02/2018 108.6 -0.11 133
08/02/2018 108.72 0.1 100
07/02/2018 108.61 0.04 502
06/02/2018 108.57 0.01 461
05/02/2018 108.56 0.04 1301
04/02/2018 108.52 0.03 694
01/02/2018 108.49 0.08 46
31/01/2018 108.4 0 0
30/01/2018 108.4 0.14 14
29/01/2018 108.25 -0.22 539
28/01/2018 108.49 0.05 202
25/01/2018 108.44 -0.01 43
24/01/2018 108.45 -0.14 153