נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.4
שער פתיחה
שער ממוצע 105.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 151.61
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 96.27
הון רשום למסחר 91334000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/10/2017 31/10/2017 1.77 15
25/04/2018 30/04/2018 1.77 6 15
26/10/2018 31/10/2018 1.77 15
25/04/2019 30/04/2019 1.77 6 15
27/10/2019 31/10/2019 1.77 15
21/04/2020 30/04/2020 1.77 8 15
21/10/2020 01/11/2020 1.77 15
25/04/2021 30/04/2021 1.77 8 15
26/10/2021 31/10/2021 1.77 15
25/04/2022 01/05/2022 1.77 15 15
26/10/2022 31/10/2022 1.77 15
25/04/2023 30/04/2023 1.77 20 15
26/10/2023 31/10/2023 1.77 15
25/04/2024 30/04/2024 1.77 4 15
27/10/2024 31/10/2024 1.77 15
25/04/2025 30/04/2025 1.77 33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 651.26 הכנסות 13.41
נכסים שוטפים 67.88 רווח גולמי 6.56
נכסים בלתי שוטפים 583.38 רווח תפעולי 3.1
הון עצמי 204.16 רווח לפני מס -1.91
התחייבות שוטפות 184.87 רווח נקי -2.13
התחייבויות בלתי שוטפות 262.22 רווח למניה -0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רובינשטיין אודי 15.93 34.05
נ.נ.ד.י.מ ניהול 15.93 34.05
רובינשטיין ארנון 10.17 21.74
רובינשטיין גולן 10.17 21.74
רייטמן מיה 10.17 21.74
פסגות ק.גמל 7.51 16.06
הראל ק.גמל 5.01 10.71
הראל משתתפות 3.06 6.54
רובינשטיין מרדכי 1.35 2.88
פסגות ק.נאמ 0.3 0.65
פסגות תעודות סל 0.27 0.57
הראל ת.סל 0.11 0.23
הראל ק.נאמ 0.07 0.14
רובינשטיין ורדה 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 105.4 0 0
22/08/2017 105.4 0.48 132
21/08/2017 104.9 0.1 47
20/08/2017 104.8 0.53 100
17/08/2017 104.25 0 0
16/08/2017 104.25 0.02 26
15/08/2017 104.23 0 296
14/08/2017 104.23 0.1 67
13/08/2017 104.13 0 31
10/08/2017 104.13 0.11 42
09/08/2017 104.02 -0.08 94
08/08/2017 104.1 0.2 152
07/08/2017 103.89 0.32 81
06/08/2017 103.56 0 0
03/08/2017 103.56 0.1 161
02/08/2017 103.46 -0.14 50
31/07/2017 103.6 0.1 254
30/07/2017 103.5 0.41 46
27/07/2017 103.08 0 7
26/07/2017 103.08 0 0
25/07/2017 103.08 -0.13 6