נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.66
שער פתיחה
שער ממוצע 104.66 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 510.71
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 261.98
הון רשום למסחר 250318879
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 1.48 7.14 15
20/12/2018 31/12/2018 1.48 7.14 15
19/06/2019 30/06/2019 1.48 7.14 15
20/12/2019 31/12/2019 1.48 7.14 15
19/06/2020 30/06/2020 1.48 7.14 15
20/12/2020 31/12/2020 1.48 7.14 15
20/06/2021 30/06/2021 1.48 7.14 15
20/12/2021 31/12/2021 1.48 7.14 15
19/06/2022 30/06/2022 1.48 7.14 15
20/12/2022 01/01/2023 1.48 7.14 15
19/06/2023 30/06/2023 1.48 7.14 15
20/12/2023 31/12/2023 1.48 7.14 15
19/06/2024 30/06/2024 1.48 7.14 15
31/12/2024 31/12/2024 1.48 7.14 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.66 0
103.4 -1.2
103.3 -1.3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1115.67 הכנסות 665.53
נכסים שוטפים 479.81 רווח גולמי 82.36
נכסים בלתי שוטפים 635.86 רווח תפעולי 46.05
הון עצמי 436.47 רווח לפני מס 32.86
התחייבות שוטפות 347.32 רווח נקי 18.47
התחייבויות בלתי שוטפות 331.88 רווח למניה 0.45
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תעבורה אחזקות 65.32 226.78
אל על 15 52.08
אלטשלר שחם ק.נא 5.08 17.64
אלטשולר גידור 0.02 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 104.66 0.09 60
18/02/2018 104.57 -0.07 367
15/02/2018 104.64 0.78 141
14/02/2018 103.83 0.07 62
13/02/2018 103.76 0.21 42
12/02/2018 103.54 0.04 201
11/02/2018 103.5 -0.14 44
08/02/2018 103.65 -0.38 165
07/02/2018 104.05 0.13 243
06/02/2018 103.91 -0.46 278
05/02/2018 104.39 -0.14 265
04/02/2018 104.54 -0.22 170
01/02/2018 104.77 -0.28 64
31/01/2018 105.06 -0.36 154
30/01/2018 105.44 0.09 154
29/01/2018 105.34 -0.17 75
28/01/2018 105.52 0.05 163
25/01/2018 105.47 0.09 50
24/01/2018 105.38 0.07 440
23/01/2018 105.31 -0.03 223
22/01/2018 105.34 -0.14 206
21/01/2018 105.49 -0.07 64