נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.41
שער פתיחה 105.41 0
שער ממוצע 105.41 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 85.55
מחזור ע.נ. 287110
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 94.32
הון רשום למסחר 89477500
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/12/2017 02/01/2018 1.4 15
21/06/2018 02/07/2018 1.4 14.29 15
23/12/2018 02/01/2019 1.4 15
21/06/2019 02/07/2019 1.4 14.29 15
22/12/2019 02/01/2020 1.4 15
22/06/2020 02/07/2020 1.4 14.29 15
22/12/2020 03/01/2021 1.4 15
21/06/2021 02/07/2021 1.4 14.29 15
22/12/2021 02/01/2022 1.4 15
21/06/2022 03/07/2022 1.4 14.29 15
22/12/2022 02/01/2023 1.4 15
21/06/2023 02/07/2023 1.4 14.29 15
22/12/2023 02/01/2024 1.4 15
21/06/2024 02/07/2024 1.4 14.29 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.5 -0.86 105.69 0.27
103.4 -1.91 106.19 0.74
106.2 0.75
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5211.19 הכנסות 2237.34
נכסים שוטפים 2150.48 רווח גולמי 485.3
נכסים בלתי שוטפים 3060.71 רווח תפעולי 108.78
הון עצמי 2637.13 רווח לפני מס 56.66
התחייבות שוטפות 1414.46 רווח נקי 0.76
התחייבויות בלתי שוטפות 1159.6 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.41 0 287110 302.64
14:48 105.41 0 287110 302.64
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אסקו ז 30.33 666.03
ברנשטיין גיא 6.77 148.63
כלל ביטוח-ק.גמל 5.67 124.49
מנורה ק.גמל 4.05 88.88
ילין ק.גמל 3.88 85.18
דש איפקס ק.גמל 3.85 84.5
הפניקס-משתתפות 3.62 79.53
מגדל משתתפות 2.73 59.85
מגדל קופ"ג 1.97 43.23
ילין ק.נאמ 1.62 35.55
מנורה מבטחים 1.04 22.76
מיטב דש ת.סל 0.94 20.72
אקסלנס ת.סל 0.93 20.39
דש איפקס ק.נאמ 0.54 11.95
הפניקס 0.36 7.96
מגדל ק.נאמ 0.36 7.8
אקסלנס ק.נאמ 0.16 3.58
מנורה ק.נאמנות 0.03 0.76
אפסילון ק.נאמ 0.01 0.13
אקסלנס ק.גמל 0.01 0.11
סלקום 0 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 105.41 0 303
20/11/2017 105.41 0.7 1
19/11/2017 104.68 0.16 29
16/11/2017 104.51 0.01 136
15/11/2017 104.5 -0.08 173
14/11/2017 104.58 -0.02 392
13/11/2017 104.6 -0.1 16
12/11/2017 104.7 0 0
09/11/2017 104.7 0 0
08/11/2017 104.7 0 0
07/11/2017 104.7 0 0
06/11/2017 104.7 0 0
05/11/2017 104.7 0 5
02/11/2017 104.7 0.19 10
01/11/2017 104.5 -0.01 20
31/10/2017 104.51 0 0
30/10/2017 104.51 0 0
29/10/2017 104.51 0 0
26/10/2017 104.51 0 0
25/10/2017 104.51 0 25
24/10/2017 104.51 0 0
23/10/2017 104.51 0.01 50