נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 141.28
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2000
שווי שוק 128.25
הון רשום למסחר 125000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/03/2019 26/03/2019 10 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5364.79 הכנסות 3488.77
נכסים שוטפים 2333.15 רווח גולמי 762.31
נכסים בלתי שוטפים 3031.64 רווח תפעולי 189.17
הון עצמי 2661.88 רווח לפני מס 122.3
התחייבות שוטפות 1429.86 רווח נקי 19.81
התחייבויות בלתי שוטפות 1273.06 רווח למניה 1.38
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אסקו ז 26.33 577.02
ברנשטיין גיא 11.24 246.44
כלל ביטוח-ק.גמל 5.67 124.24
מנורה ק.גמל 4.05 88.7
ילין ק.גמל 3.88 85
דש איפקס ק.גמל 3.67 80.41
הפניקס-משתתפות 3.62 79.37
פסגות ק.גמל 2.17 47.62
ילין ק.נאמ 1.62 35.48
פסגות נ.תיקים 1.27 27.87
מנורה מבטחים 1.04 22.72
מיטב דש ת.סל 1.03 22.65
אקסלנס ת.סל 0.93 20.35
פסגות תעודות סל 0.87 19.03
פסגות ק.נאמ 0.74 16.27
דש איפקס ק.נאמ 0.51 11.25
הפניקס 0.36 7.95
אקסלנס ק.נאמ 0.16 3.57
מנורה ק.נאמנות 0.03 0.76
פסגות משתתפות 0.01 0.27
אפסילון ק.נאמ 0.01 0.13
אקסלנס ק.גמל 0.01 0.11
סלקום 0 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 102.6 0 0
16/01/2018 102.6 -0.97 151
15/01/2018 103.6 -0.1 148
14/01/2018 103.7 0.1 307
11/01/2018 103.6 0 0
10/01/2018 103.6 0 0
09/01/2018 103.6 0.48 53
08/01/2018 103.1 1.08 191
07/01/2018 102 0 354
04/01/2018 102 -0.1 166
03/01/2018 102.1 0.1 102
02/01/2018 102 0 106
01/01/2018 102 0.29 646
31/12/2017 101.7 0.69 56
28/12/2017 101 0 0
27/12/2017 101 -0.1 149
26/12/2017 101.1 -1.65 76
25/12/2017 102.8 0 0
24/12/2017 102.8 -0.48 10
21/12/2017 103.3 0 0
20/12/2017 103.3 0 0
19/12/2017 103.3 0 0