נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.1
שער פתיחה 104.1 0
שער ממוצע 101.16 -2.83
מחזור יומי ממוצע (שנה) 270.4
מחזור ע.נ. 507360
מספר עסקאות 18
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 126.5
הון רשום למסחר 125000000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.16
תשואה לפדיון נטו -1.04
פארי ברוטו 84.61
פארי נטו 86.4
מח"מ ברוטו 1.91
מח"מ נטו 1.91
מקדם תשואה 0.52
זמן לפדיון סופי 1.91
דירוג מעלות A+
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי -1.63
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/03/2019 26/03/2019 10 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
101.3 -2.69 101.9 -2.11
101.2 -2.79 103 -1.06
101.1 -2.88 103.3 -0.77
101 -2.98 105.8 1.63
100.9 -3.07 106.7 2.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 53.28 תשואה על ההון העצמי 3.46
מכפיל הון 0.75 תשואה על הנכסים 1.84
מכפיל רווח נקי 21.59 יחס שוטף 1.76
מכפיל מכירות 0.49 שיעור רווח נקי 2.26
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5224.07 הכנסות 4262.65
נכסים שוטפים 2437.75 רווח גולמי 995.01
נכסים בלתי שוטפים 2786.32 רווח תפעולי 340.28
הון עצמי 2783.18 רווח לפני מס 295.73
התחייבות שוטפות 1382.33 רווח נקי 96.19
התחייבויות בלתי שוטפות 1058.56 רווח למניה 6.08
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 101.2 -2.79 0 0
17:24 101.2 -2.79 139852 141.53
15:51 101 -2.98 100008 101.01
15:51 101 -2.98 25586 25.84
15:50 101 -2.98 22414 22.64
15:50 101 -2.98 10000 10.1
15:47 101.3 -2.69 40000 40.52
15:47 101.3 -2.69 20000 20.26
15:47 101.5 -2.5 26500 26.9
15:47 101.5 -2.5 12500 12.69
15:46 101.5 -2.5 2500 2.54
15:46 101.5 -2.5 35000 35.52
14:27 101.1 -2.88 44400 44.89
14:27 101.2 -2.79 16000 16.19
14:27 101.2 -2.79 3600 3.64
14:09 100 -3.94 9000 9
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אסקו ז 46.33 962.13
ברנשטיין גיא 5.82 120.77
מנורה ק.גמל 4.05 84.05
מנורה מבטחים 1.04 21.53
מנורה ק.נאמנות 0.03 0.72
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/04/2017 101.2 -2.79 513
26/04/2017 104.1 0.1 143
25/04/2017 104 -0.38 39
24/04/2017 104.4 -0.38 5
23/04/2017 104.8 0 4
20/04/2017 104.8 0 0
19/04/2017 104.8 0 0
18/04/2017 104.8 0 0
13/04/2017 104.8 0.77 2
12/04/2017 104 -0.19 41
09/04/2017 104.2 -1.14 26
06/04/2017 105.4 1.05 2
05/04/2017 104.3 0.87 24
04/04/2017 103.4 -0.86 264
03/04/2017 104.3 -1.97 839
02/04/2017 106.4 0 0
30/03/2017 106.4 0 0
29/03/2017 106.4 0 0