נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.4
שער פתיחה 106.4 0
שער ממוצע 106.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 261.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 133
הון רשום למסחר 125000000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון -1.96
תשואה לפדיון נטו -3.08
פארי ברוטו 84.49
פארי נטו 86.46
מח"מ ברוטו 2
מח"מ נטו 2
מקדם תשואה 0.5
זמן לפדיון סופי 2.01
דירוג מעלות A+
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי -2.95
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/03/2019 26/03/2019 10 100 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
103.1 -3.1 106.1 -0.28
103 -3.2 106.2 -0.19
106.3 -0.09
106.4 0
106.5 0.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 59.6 תשואה על ההון העצמי 11.24
מכפיל הון 0.75 תשואה על הנכסים 6.7
מכפיל רווח נקי 6.7 יחס שוטף 1.8
מכפיל מכירות 0.58 שיעור רווח נקי 8.67
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4755.87 הכנסות 3030.1
נכסים שוטפים 2101.6 רווח גולמי 715.62
נכסים בלתי שוטפים 2654.26 רווח תפעולי 246.44
הון עצמי 2834.52 רווח לפני מס 215.31
התחייבות שוטפות 1165.03 רווח נקי 72.15
התחייבויות בלתי שוטפות 756.31 רווח למניה 4.36
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אסקו ז 46.33 988.74
ברנשטיין גיא 5.82 124.11
מנורה ק.גמל 4.05 86.38
מנורה מבטחים 1.04 22.12
מנורה ק.נאמנות 0.03 0.74
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/03/2017 106.4 0 0
22/03/2017 106.4 0 0
21/03/2017 106.4 0.09 2
20/03/2017 106.3 -0.09 74
19/03/2017 106.4 1.33 2
16/03/2017 105 -0.94 86
15/03/2017 106 -0.93 686
14/03/2017 107 0 2094
13/03/2017 107 -0.37 1255
09/03/2017 107.4 0.94 2
08/03/2017 106.4 0.57 4
07/03/2017 105.8 -0.84 206
06/03/2017 106.7 0.38 6
05/03/2017 106.3 0.28 139
02/03/2017 106 -1.3 1097
01/03/2017 107.4 -1.01 70
28/02/2017 108.5 1.02 2
27/02/2017 107.4 0.19 73
26/02/2017 107.2 -0.46 337