נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.64
שער פתיחה 107.64 0
שער ממוצע 107.64 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 110.23
מחזור ע.נ. 33472
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 91.09
הון רשום למסחר 84627343
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 2.2 20 15
21/07/2018 01/08/2018 2.2 15
21/01/2019 01/02/2019 2.2 20 15
21/07/2019 01/08/2019 2.2 15
21/01/2020 31/01/2020 2.2 20 15
21/07/2020 01/08/2020 2.2 15
21/01/2021 31/01/2021 2.2 20 15
21/07/2021 01/08/2021 2.2 15
21/01/2022 31/01/2022 2.2 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.64 0 108.09 0.42
107.63 -0.01 108.1 0.43
107.52 -0.11 108.41 0.72
107.51 -0.12 108.42 0.72
107.5 -0.13 108.8 1.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 561.61 הכנסות 647.19
נכסים שוטפים 509.74 רווח גולמי 162.18
נכסים בלתי שוטפים 51.87 רווח תפעולי 82.87
הון עצמי 263.54 רווח לפני מס 72.25
התחייבות שוטפות 212.41 רווח נקי 60.19
התחייבויות בלתי שוטפות 85.66 רווח למניה 7.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:50 107.64 0 12672 13.64
09:50 107.64 0 11500 12.38
09:50 107.65 0.01 9300 10.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ממרוד משה 69.95 648.66
קריסטל מרכז 0 0.01
קריסטל מכונות 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 107.64 -0.43 10
16/01/2018 108.1 0.2 101
15/01/2018 107.88 0 0
14/01/2018 107.88 0.01 121
11/01/2018 107.87 -0.29 54
10/01/2018 108.18 0.01 35
09/01/2018 108.17 0 144
08/01/2018 108.17 0.02 33
07/01/2018 108.15 -0.02 128
04/01/2018 108.17 0.06 42
03/01/2018 108.11 -0.06 127
02/01/2018 108.17 -0.01 4
01/01/2018 108.18 0.07 62
31/12/2017 108.1 0 0
28/12/2017 108.1 0 4
27/12/2017 108.1 0.08 464
26/12/2017 108.01 -0.12 75
25/12/2017 108.14 0.01 458
24/12/2017 108.13 0 370
21/12/2017 108.13 0.29 80
20/12/2017 107.82 0.15 50
19/12/2017 107.66 0 0