נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.87
שער פתיחה 106.6 -0.25
שער ממוצע 106.86 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 132.74
מחזור ע.נ. 36171
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 90.48
הון רשום למסחר 84627343
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 2.2 20 15
21/07/2018 01/08/2018 2.2 15
21/01/2019 01/02/2019 2.2 20 15
21/07/2019 01/08/2019 2.2 15
21/01/2020 31/01/2020 2.2 20 15
21/07/2020 01/08/2020 2.2 15
21/01/2021 31/01/2021 2.2 20 15
21/07/2021 01/08/2021 2.2 15
21/01/2022 31/01/2022 2.2 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.92 0.05 107.48 0.57
106.61 -0.24 107.49 0.58
106.6 -0.25 107.57 0.65
106.59 -0.26 108.69 1.7
106.58 -0.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 544.2 הכנסות 156.22
נכסים שוטפים 500.5 רווח גולמי 40.54
נכסים בלתי שוטפים 43.7 רווח תפעולי 18.15
הון עצמי 229.09 רווח לפני מס 12.54
התחייבות שוטפות 232.89 רווח נקי 8.72
התחייבויות בלתי שוטפות 82.22 רווח למניה 1.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.92 0.05 0 0
17:24 106.92 0.05 17222 18.41
16:55 106.92 0.05 6948 7.43
15:07 106.92 0.05 12000 12.83
09:30 106.6 -0.25 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ממרוד משה 69.95 576.18
קריסטל מכונות 0 0
קריסטל מרכז 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 106.92 0.05 39
16/08/2017 106.87 -0.12 50
15/08/2017 107 0.02 13
14/08/2017 106.98 0.06 146
13/08/2017 106.92 0 0
10/08/2017 106.92 0.27 38
09/08/2017 106.63 -0.06 80
08/08/2017 106.69 0.05 129
07/08/2017 106.64 0.06 19
06/08/2017 106.58 -0.21 88
03/08/2017 106.8 -0.01 3
02/08/2017 106.81 -0.01 78
31/07/2017 106.82 -0.06 62
30/07/2017 106.88 0.03 43
27/07/2017 106.85 -0.06 11
26/07/2017 106.91 0 0
25/07/2017 106.91 -0.18 48
24/07/2017 107.1 0 49
23/07/2017 107.1 0.09 334
20/07/2017 107 0 2