נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.4
שער פתיחה 110 -0.36
שער ממוצע 110.07 -0.3
מחזור יומי ממוצע (שנה) 54.17
מחזור ע.נ. 265997
מספר עסקאות 11
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 37.87
הון רשום למסחר 34400000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 4.44
תשואה לפדיון נטו 2.44
פארי ברוטו 107.2
פארי נטו 106.5
מח"מ ברוטו 1.46
מח"מ נטו 1.49
מקדם תשואה 0.69
זמן לפדיון סופי 3.07
דירוג מעלות
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי 3.71
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
03/04/2017 16/04/2017 3.13 25 25
04/10/2017 15/10/2017 3.13 25
04/04/2018 15/04/2018 3.13 25 25
04/10/2018 15/10/2018 3.13 25
04/04/2019 15/04/2019 3.13 25 25
04/10/2019 15/10/2019 3.13 25
30/03/2020 16/04/2020 3.13 25 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
110.2 -0.18 110.5 0.09
109.8 -0.54 111 0.54
109.2 -1.09 111.5 1
109 -1.27 112 1.45
108.9 -1.36 112.3 1.72
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 43.05 תשואה על ההון העצמי -16.3
מכפיל הון 1.2 תשואה על הנכסים -7.02
מכפיל רווח נקי -7.37 יחס שוטף 1.98
מכפיל מכירות 0.6 שיעור רווח נקי -8.08
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 142.84 הכנסות 88.82
נכסים שוטפים 100.56 רווח גולמי 28.78
נכסים בלתי שוטפים 42.28 רווח תפעולי -7.48
הון עצמי 61.5 רווח לפני מס -9.17
התחייבות שוטפות 50.79 רווח נקי -10.49
התחייבויות בלתי שוטפות 30.55 רווח למניה -1.12
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 110.1 -0.27 0 0
15:42 110.1 -0.27 36400 40.08
15:42 110.1 -0.27 36756 40.47
15:42 110.1 -0.27 29641 32.63
15:42 110 -0.36 10600 11.66
12:40 110 -0.36 10000 11
12:17 110.1 -0.27 6400 7.05
11:47 110.1 -0.27 43600 48
10:57 110 -0.36 2600 2.86
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שטיין זאב 39.64 29.28
פסגות ק.גמל 5.73 4.23
ילין ק.גמל 4.78 3.53
מגדל משתתפות 4.11 3.04
מגדל קופ"ג 2.83 2.09
גיז מרדכי 1.17 0.86
פסגות תעודות סל 0.22 0.16
צור אברהם 0.2 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/03/2017 110.1 -0.27 293
22/03/2017 110.4 1.28 685
21/03/2017 109 -0.91 50
20/03/2017 110 -0.18 220
19/03/2017 110.2 -0.63 293
16/03/2017 110.9 -0.27 301
15/03/2017 111.2 0 88
14/03/2017 111.2 -0.09 204
13/03/2017 111.3 -0.71 93
09/03/2017 112.1 0.9 8
08/03/2017 111.1 0 0
07/03/2017 111.1 0 0
06/03/2017 111.1 -0.09 20
05/03/2017 111.2 0 0
02/03/2017 111.2 -0.18 36
01/03/2017 111.4 0.09 99
28/02/2017 111.3 -0.18 178
27/02/2017 111.5 -0.71 97
26/02/2017 112.3 0.09 79