נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.1
שער פתיחה 107.1 0
שער ממוצע 105.06 -1.9
מחזור יומי ממוצע (שנה) 54.99
מחזור ע.נ. 93955
מספר עסקאות 19
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 27.09
הון רשום למסחר 25800000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 5.33
תשואה לפדיון נטו 3.49
פארי ברוטו 102.65
פארי נטו 102.35
מח"מ ברוטו 1.71
מח"מ נטו 1.74
מקדם תשואה 0.58
זמן לפדיון סופי 2.82
דירוג מעלות
דירוג מדרוג
מרווח ממשלתי 3.15
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
04/10/2017 15/10/2017 3.33 25
04/04/2018 15/04/2018 3.33 33.33 25
04/10/2018 15/10/2018 3.33 25
04/04/2019 15/04/2019 3.33 33.33 25
04/10/2019 15/10/2019 3.33 25
05/04/2020 16/04/2020 3.13 33.33 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
105 -1.96 106.4 -0.65
104.8 -2.15 106.5 -0.56
104.6 -2.33 106.8 -0.28
104.5 -2.43 108.6 1.4
104.4 -2.52 108.9 1.68
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 37.75 תשואה על ההון העצמי -49.14
מכפיל הון 1.55 תשואה על הנכסים -18.55
מכפיל רווח נקי -3.14 יחס שוטף 1.75
מכפיל מכירות 0.79 שיעור רווח נקי -25.04
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 139.16 הכנסות 26.07
נכסים שוטפים 99.8 רווח גולמי 7.18
נכסים בלתי שוטפים 39.36 רווח תפעולי -5.26
הון עצמי 52.53 רווח לפני מס -6.65
התחייבות שוטפות 56.91 רווח נקי -6.66
התחייבויות בלתי שוטפות 29.72 רווח למניה -0.69
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
13:40 105 -1.96 6955 7.3
13:40 105 -1.96 1045 1.1
13:17 105 -1.96 3050 3.2
13:15 105 -1.96 2500 2.62
13:10 105 -1.96 2500 2.62
13:09 105 -1.96 6000 6.3
13:07 105 -1.96 4600 4.83
12:28 104.6 -2.33 17000 17.78
12:25 105 -1.96 305 0.32
12:24 105 -1.96 13700 14.38
12:24 105 -1.96 6300 6.61
10:19 103.4 -3.45 1606 1.66
10:17 103.5 -3.36 2800 2.9
10:17 104.4 -2.52 1850 1.93
10:17 105 -1.96 1800 1.89
10:17 105.5 -1.49 3050 3.22
10:17 105.6 -1.4 5460 5.77
10:17 107.1 0 4097 4.39
10:17 107.1 0 9337 10
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שטיין זאב 44.05 35.11
ילין ק.גמל 7.4 5.9
פסגות ק.גמל 5.95 4.74
מגדל משתתפות 3.97 3.17
מגדל קופ"ג 2.74 2.18
פסגות תעודות סל 0.34 0.27
צור אברהם 0.2 0.16
מגדל ק.נאמ 0.06 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2017 107.1 0 3
20/06/2017 107.1 -0.56 88
19/06/2017 107.7 0 0
18/06/2017 107.7 0 12
15/06/2017 107.7 0 13
14/06/2017 107.7 0 29
13/06/2017 107.7 0 0
12/06/2017 107.7 -0.19 7
11/06/2017 107.9 -0.09 44
08/06/2017 108 0 36
07/06/2017 108 0 0
06/06/2017 108 0 0
05/06/2017 108 -0.09 38
04/06/2017 108.1 0 0
01/06/2017 108.1 -0.09 34
29/05/2017 108.2 0 0
28/05/2017 108.2 0 0
25/05/2017 108.2 -0.09 25
24/05/2017 108.3 0 3
23/05/2017 108.3 0 0