נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.01
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6283.06
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
חישובי אג"ח
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 25.38 תשואה על ההון העצמי 44.34
מכפיל הון תשואה על הנכסים 11.25
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 3.78
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי 74.93
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5754 הכנסות 864.19
נכסים שוטפים 1311.41 רווח גולמי 681.32
נכסים בלתי שוטפים 4442.59 רווח תפעולי 766.22
הון עצמי 1460.35 רווח לפני מס 649.4
התחייבות שוטפות 347.04 רווח נקי 647.55
התחייבויות בלתי שוטפות 3946.61 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים