נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.5
שער פתיחה 99.5 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 110.27
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2000
שווי שוק 74.63
הון רשום למסחר 75000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
27/08/2017 01/09/2017 3.25 15
24/02/2018 02/03/2018 3.25 15
24/08/2018 02/09/2018 3.25 15
24/02/2019 01/03/2019 3.25 20 15
24/08/2019 01/09/2019 3.25 15
24/02/2020 01/03/2020 3.25 40 15
24/08/2020 01/09/2020 3.25 15
21/02/2021 01/03/2021 3.25 40 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.5 0 100.5 1.01
98.6 -0.9 100.6 1.11
88.8 -10.75 100.8 1.31
100.9 1.41
104.5 5.03
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 339.3 הכנסות 160.82
נכסים שוטפים 292.88 רווח גולמי 22.92
נכסים בלתי שוטפים 46.41 רווח תפעולי 9.82
הון עצמי 76.41 רווח לפני מס 7.03
התחייבות שוטפות 190.27 רווח נקי 6.26
התחייבויות בלתי שוטפות 72.62 רווח למניה 0.62
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גאראפה ז 28.65 22.73
דור מאיר 20.11 15.95
מנורה ק.גמל 9.78 7.76
אלפא ערך 1 שות' 6.22 4.93
אלפא הזדמניות 1.25 0.99
ברן פרויקטים 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 99.5 0.71 115
20/08/2017 98.8 -0.2 49
17/08/2017 99 0 0
16/08/2017 99 0 0
15/08/2017 99 -0.1 212
14/08/2017 99.1 -0.7 59
13/08/2017 99.8 -0.2 60
10/08/2017 100 0 0
09/08/2017 100 0 0
08/08/2017 100 0 0
07/08/2017 100 0 0
06/08/2017 100 0 12
03/08/2017 100 -0.2 24
02/08/2017 100.2 0.3 47
31/07/2017 99.9 -0.3 13
30/07/2017 100.2 0.2 7
27/07/2017 100 0 0
26/07/2017 100 0 26
25/07/2017 100 0.1 40
24/07/2017 99.9 0.1 28
23/07/2017 99.8 0.1 27