נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.45
שער פתיחה 106.45 0
שער ממוצע 106.34 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 227.73
מחזור ע.נ. 40521
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 175.11
הון רשום למסחר 164670150
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/12/2017 31/12/2017 2.42 15
25/06/2018 01/07/2018 2.42 10.53 15
26/12/2018 31/12/2018 2.42 15
25/06/2019 30/06/2019 2.42 10.53 15
26/12/2019 31/12/2019 2.42 15
25/06/2020 30/06/2020 2.42 10.53 15
27/12/2020 31/12/2020 2.42 15
25/06/2021 30/06/2021 2.42 10.53 15
26/12/2021 31/12/2021 2.42 15
26/06/2022 30/06/2022 2.42 10.53 15
26/12/2022 01/01/2023 2.42 15
25/06/2023 30/06/2023 2.42 10.53 15
26/12/2023 31/12/2023 2.42 15
25/06/2024 30/06/2024 2.42 36.84 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.14 -0.29 106.39 -0.06
106.05 -0.38 106.59 0.13
105.12 -1.25 107.59 1.07
108 1.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2766.41 הכנסות 4538.19
נכסים שוטפים 823.54 רווח גולמי 809.56
נכסים בלתי שוטפים 1942.87 רווח תפעולי 1.07
הון עצמי 656.4 רווח לפני מס -69.41
התחייבות שוטפות 790.87 רווח נקי -46.09
התחייבויות בלתי שוטפות 1319.14 רווח למניה -0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.39 -0.06 4090 4.35
17:23 106.34 -0.1 0 0
14:53 106.14 -0.29 2419 2.57
14:53 106.14 -0.29 9572 10.16
14:53 106.38 -0.07 9 0.01
14:53 106.45 0 10000 10.64
12:22 106.45 0 10333 11
12:22 106.45 0 4098 4.36
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קוטלר אריה 33.36 400.67
וילנר מוריס ז 30.85 370.47
מרום-בריקמן מיכל 0.08 0.98
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 106.34 -0.1 43
21/11/2017 106.45 -0.14 257
20/11/2017 106.6 0.07 274
19/11/2017 106.53 -0.07 600
16/11/2017 106.6 -0.38 5
15/11/2017 107.01 0.12 133
14/11/2017 106.88 0.04 115
13/11/2017 106.84 0.24 222
12/11/2017 106.58 0.69 567
09/11/2017 105.85 -0.09 24
08/11/2017 105.95 -0.17 8
07/11/2017 106.13 0.08 64
06/11/2017 106.05 0.04 198
05/11/2017 106.01 0.01 160
02/11/2017 106 -0.01 135
01/11/2017 106.01 0.01 197
31/10/2017 106 -0.16 37
30/10/2017 106.17 0.08 166
29/10/2017 106.08 0.07 182
26/10/2017 106.01 -0.22 328
25/10/2017 106.24 0.17 495
24/10/2017 106.06 -0.16 27