נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 118.03
שער פתיחה 118.03 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 291.39
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8500
שווי שוק 168.75
הון רשום למסחר 142975864
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
31/08/2017 31/08/2017 2.35 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
118.03 0 118.05 0.02
118.01 -0.02 118.14 0.09
118 -0.03 118.15 0.1
118.25 0.19
119 0.82
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19896.04 הכנסות 756.85
נכסים שוטפים 1507.35 רווח גולמי 563.92
נכסים בלתי שוטפים 18388.69 רווח תפעולי 804.8
הון עצמי 5891.15 רווח לפני מס 507.72
התחייבות שוטפות 1628.97 רווח נקי 343.24
התחייבויות בלתי שוטפות 12375.91 רווח למניה 7.72
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עופר השקעות 60.82 5021.48
מגדל משתתפות 3.82 315.76
כלל ביטוח-ק.גמל 3.09 255.16
לוי אברהם 2.81 231.99
מגדל קופ"ג 2.79 230.09
כלל ביטוח-משתתפ 2.33 192.14
כלל החז ביטוח 0.37 30.27
מגדל ק.נאמ 0.21 17.64
מגדל ביטוח 0.08 6.58
עופר ליאורה 0.06 4.7
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 118.03 -0.13 94
22/08/2017 118.18 0 0
21/08/2017 118.18 0.13 39
20/08/2017 118.03 0 23
17/08/2017 118.03 0 22
16/08/2017 118.03 -0.1 1455
15/08/2017 118.15 0 5
14/08/2017 118.15 0 17
13/08/2017 118.15 -0.01 142
10/08/2017 118.16 -0.01 1419
09/08/2017 118.17 0.1 1135
08/08/2017 118.05 -0.07 35
07/08/2017 118.13 0.11 318
06/08/2017 118 -0.02 23
03/08/2017 118.02 0 10
02/08/2017 118.02 -0.03 66
31/07/2017 118.05 0 2
30/07/2017 118.05 0 0
27/07/2017 118.05 0.02 16
26/07/2017 118.03 0.01 38
25/07/2017 118.02 -0.03 13