נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.7
שער פתיחה
שער ממוצע 109.7 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 319.08
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 370.95
הון רשום למסחר 338147392
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
15/10/2017 27/10/2017 1.7 1.11 25
17/04/2018 27/04/2018 1.7 1.11 25
17/10/2018 28/10/2018 1.7 1.11 25
16/04/2019 28/04/2019 1.7 1.11 25
16/10/2019 27/10/2019 1.7 1.11 25
16/04/2020 27/04/2020 1.7 1.11 25
27/10/2020 27/10/2020 1.7 93.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19896.04 הכנסות 756.85
נכסים שוטפים 1507.35 רווח גולמי 563.92
נכסים בלתי שוטפים 18388.69 רווח תפעולי 804.8
הון עצמי 5891.15 רווח לפני מס 507.72
התחייבות שוטפות 1628.97 רווח נקי 343.24
התחייבויות בלתי שוטפות 12375.91 רווח למניה 7.72
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עופר השקעות 60.82 4975.51
מגדל משתתפות 3.82 312.87
כלל ביטוח-ק.גמל 3.09 252.82
לוי אברהם 2.81 229.86
מגדל קופ"ג 2.79 227.98
כלל ביטוח-משתתפ 2.33 190.38
כלל החז ביטוח 0.37 30
מגדל ק.נאמ 0.21 17.48
מגדל ביטוח 0.08 6.52
עופר ליאורה 0.06 4.66
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 109.7 0.26 230
17/08/2017 109.42 0.1 82
16/08/2017 109.31 -0.15 91
15/08/2017 109.47 -0.02 94
14/08/2017 109.49 -0.01 524
13/08/2017 109.5 -0.05 53
10/08/2017 109.55 -0.08 325
09/08/2017 109.64 -0.04 101
08/08/2017 109.68 0.07 233
07/08/2017 109.6 0.05 110
06/08/2017 109.55 0.07 43
03/08/2017 109.47 0 1835
02/08/2017 109.47 0.07 202
31/07/2017 109.39 0.02 79
30/07/2017 109.37 0.03 99
27/07/2017 109.34 -0.05 229
26/07/2017 109.4 -0.05 142
25/07/2017 109.45 -0.07 199
24/07/2017 109.53 -0.03 263
23/07/2017 109.56 -0.14 129