נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.66
שער פתיחה 104.66 0
שער ממוצע 104.68 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 799.45
מחזור ע.נ. 126167
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 558.79
הון רשום למסחר 533708980
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/10/2017 27/10/2017 1.08 1.02 25
22/04/2018 27/04/2018 1.08 1.02 25
22/10/2018 28/10/2018 1.08 1.02 25
23/04/2019 28/04/2019 1.08 1.02 25
23/10/2019 27/10/2019 1.08 1.02 25
22/04/2020 27/04/2020 1.08 1.02 25
22/10/2020 27/10/2020 1.08 1.02 25
22/04/2021 27/04/2021 1.08 1.02 25
22/10/2021 27/10/2021 1.08 1.02 25
22/04/2022 27/04/2022 1.08 1.02 25
22/10/2022 27/10/2022 1.08 1.02 25
22/04/2023 27/04/2023 1.08 1.02 25
22/10/2023 27/10/2023 1.08 1.02 25
22/04/2024 28/04/2024 1.08 1.02 25
22/10/2024 27/10/2024 1.08 1.02 25
22/04/2025 27/04/2025 1.08 1.02 25
22/10/2025 27/10/2025 1.08 1.02 25
27/04/2026 27/04/2026 1.08 82.65 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.6 -0.06 104.69 0.03
104.59 -0.07 104.7 0.04
104.55 -0.11 104.73 0.07
104.54 -0.11 104.78 0.11
104.51 -0.14 104.79 0.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19896.04 הכנסות 756.85
נכסים שוטפים 1507.35 רווח גולמי 563.92
נכסים בלתי שוטפים 18388.69 רווח תפעולי 804.8
הון עצמי 5891.15 רווח לפני מס 507.72
התחייבות שוטפות 1628.97 רווח נקי 343.24
התחייבויות בלתי שוטפות 12375.91 רווח למניה 7.72
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
12:18 104.7 0.04 4998 5.23
12:18 104.7 0.04 19828 20.76
12:10 104.59 -0.07 2083 2.18
12:10 104.6 -0.06 13002 13.6
11:17 104.7 0.04 10172 10.65
11:17 104.7 0.04 8828 9.24
11:00 104.7 0.04 33352 34.92
10:42 104.7 0.04 16952 17.75
10:14 104.7 0.04 868 0.91
10:14 104.69 0.03 16084 16.84
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עופר השקעות 60.82 5026.89
מגדל משתתפות 3.82 316.1
כלל ביטוח-ק.גמל 3.09 255.43
לוי אברהם 2.81 232.24
מגדל קופ"ג 2.79 230.34
כלל ביטוח-משתתפ 2.33 192.35
כלל החז ביטוח 0.37 30.31
מגדל ק.נאמ 0.21 17.66
מגדל ביטוח 0.08 6.59
עופר ליאורה 0.06 4.71
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 104.66 0.11 726
21/08/2017 104.54 0.14 526
20/08/2017 104.39 0.43 784
17/08/2017 103.94 0.28 255
16/08/2017 103.65 -0.01 151
15/08/2017 103.66 0.15 118
14/08/2017 103.5 0.1 204
13/08/2017 103.4 0.13 165
10/08/2017 103.27 -0.3 612
09/08/2017 103.58 0.03 435
08/08/2017 103.55 -0.01 403
07/08/2017 103.56 0.15 528
06/08/2017 103.41 0.18 390
03/08/2017 103.22 0.12 3699
02/08/2017 103.1 0.15 520
31/07/2017 102.95 0.04 471
30/07/2017 102.91 0.18 266
27/07/2017 102.72 -0.07 270
26/07/2017 102.79 -0.05 537
25/07/2017 102.84 -0.1 4923
24/07/2017 102.94 0.06 2721