נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.4
שער פתיחה 105.4 0
שער ממוצע 105.38 -0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 756.26
מחזור ע.נ. 15220
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 267.14
הון רשום למסחר 253405350
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/09/2017 01/10/2017 1.17 1.01 25
27/03/2018 01/04/2018 1.17 1.01 25
26/09/2018 02/10/2018 1.17 1.01 25
27/03/2019 01/04/2019 1.17 1.01 25
26/09/2019 02/10/2019 1.17 1.01 25
27/03/2020 01/04/2020 1.17 1.01 25
29/09/2020 01/10/2020 1.17 1.01 25
29/03/2021 01/04/2021 1.17 1.01 25
26/09/2021 01/10/2021 1.17 1.01 25
27/03/2022 01/04/2022 1.17 1.01 25
28/09/2022 02/10/2022 1.17 1.01 25
27/03/2023 02/04/2023 1.17 1.01 25
26/09/2023 01/10/2023 1.17 1.01 25
27/03/2024 01/04/2024 1.17 1.01 25
26/09/2024 01/10/2024 1.17 1.01 25
27/03/2025 01/04/2025 1.17 1.01 25
26/09/2025 03/10/2025 1.17 1.01 25
27/03/2026 01/04/2026 1.17 1.01 25
27/09/2026 01/10/2026 1.17 1.01 25
28/03/2027 01/04/2027 1.17 80.81 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.37 -0.03 105.47 0.07
105.36 -0.04 105.54 0.13
105.29 -0.1 105.55 0.14
105.28 -0.11 105.93 0.5
104.3 -1.04 105.94 0.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19896.04 הכנסות 756.85
נכסים שוטפים 1507.35 רווח גולמי 563.92
נכסים בלתי שוטפים 18388.69 רווח תפעולי 804.8
הון עצמי 5891.15 רווח לפני מס 507.72
התחייבות שוטפות 1628.97 רווח נקי 343.24
התחייבויות בלתי שוטפות 12375.91 רווח למניה 7.72
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:18 105.42 0.02 15096 15.91
10:25 105.33 -0.07 18 0.02
10:25 105.33 -0.07 10 0.01
10:25 105.4 0 73 0.08
10:25 105.4 0 23 0.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עופר השקעות 60.82 5070.15
מגדל משתתפות 3.82 318.82
כלל ביטוח-ק.גמל 3.09 257.63
לוי אברהם 2.81 234.24
מגדל קופ"ג 2.79 232.32
כלל ביטוח-משתתפ 2.33 194
כלל החז ביטוח 0.37 30.57
מגדל ק.נאמ 0.21 17.82
מגדל ביטוח 0.08 6.65
עופר ליאורה 0.06 4.75
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 105.4 0.23 22
20/08/2017 105.16 0.54 237
17/08/2017 104.6 0.27 21
16/08/2017 104.32 0.09 185
15/08/2017 104.23 0.15 64
14/08/2017 104.07 -0.05 92
13/08/2017 104.12 0.03 220
10/08/2017 104.09 -0.11 424
09/08/2017 104.2 0.27 17
08/08/2017 103.92 -0.11 65
07/08/2017 104.03 0.13 70
06/08/2017 103.9 0.31 179
03/08/2017 103.58 0.22 61
02/08/2017 103.35 0.24 43
31/07/2017 103.1 0.26 525
30/07/2017 102.83 0.19 225
27/07/2017 102.63 -0.08 91
26/07/2017 102.71 0 52
25/07/2017 102.71 0.05 195
24/07/2017 102.66 -0.2 74
23/07/2017 102.87 0.21 433