נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.11
שער פתיחה
שער ממוצע 100.11 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1491.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 224.72
הון רשום למסחר 224474000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/09/2017 01/10/2017 0.35 15
27/12/2017 01/01/2018 0.35 15
27/03/2018 01/04/2018 0.35 12.5 15
26/06/2018 01/07/2018 0.35 12.5 15
26/09/2018 02/10/2018 0.35 12.5 15
27/12/2018 01/01/2019 0.35 12.5 15
27/03/2019 01/04/2019 0.35 12.5 15
26/06/2019 01/07/2019 0.35 12.5 15
26/09/2019 02/10/2019 0.35 12.5 15
27/12/2019 01/01/2020 0.35 12.5 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 647.87 הכנסות 25.38
נכסים שוטפים 642.16 רווח גולמי 20.35
נכסים בלתי שוטפים 5.71 רווח תפעולי 11.36
הון עצמי 137 רווח לפני מס 11.36
התחייבות שוטפות 316.25 רווח נקי 8.59
התחייבויות בלתי שוטפות 194.62 רווח למניה 0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מיטב דש 48.64 162.67
אבני מיכה 16.35 54.69
מגדל משתתפות 12.08 40.42
וורטמן אלי 1.05 3.51
מיטב דש ת.סל 0.38 1.28
מגדל ק.נאמ 0.27 0.89
דש איפקס ק.נאמ 0.09 0.3
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 100.11 -0.03 320
17/08/2017 100.14 -0.01 919
16/08/2017 100.15 0.09 214
15/08/2017 100.06 0.02 875
14/08/2017 100.04 0.04 108
13/08/2017 100 0.12 112
10/08/2017 99.88 -0.17 73
09/08/2017 100.05 -0.13 485
08/08/2017 100.18 0.12 51
07/08/2017 100.06 -0.12 91
06/08/2017 100.18 0.11 37
03/08/2017 100.07 0.2 141
02/08/2017 99.87 -0.11 101
31/07/2017 99.98 -0.18 41
30/07/2017 100.16 0 291
27/07/2017 100.16 -0.08 64
26/07/2017 100.24 0.02 111
25/07/2017 100.22 -0.03 1151
24/07/2017 100.25 0.02 50
23/07/2017 100.23 0 131