נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.65
שער פתיחה 100.65 0
שער ממוצע 100.48 -0.17
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1094.6
מחזור ע.נ. 346977
מספר עסקאות 17
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 225.93
הון רשום למסחר 224474000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/03/2018 01/04/2018 0.35 12.5 15
26/06/2018 01/07/2018 0.35 12.5 15
26/09/2018 02/10/2018 0.35 12.5 15
27/12/2018 01/01/2019 0.35 12.5 15
27/03/2019 01/04/2019 0.35 12.5 15
26/06/2019 01/07/2019 0.35 12.5 15
26/09/2019 02/10/2019 0.35 12.5 15
27/12/2019 01/01/2020 0.35 12.5 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.19 -0.46 100.64 -0.01
100.18 -0.47 100.65 0
100.16 -0.49
100.15 -0.5
100.14 -0.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 647.43 הכנסות 38.99
נכסים שוטפים 639.12 רווח גולמי 27.5
נכסים בלתי שוטפים 8.31 רווח תפעולי 17.71
הון עצמי 141.81 רווח לפני מס 17.71
התחייבות שוטפות 338.78 רווח נקי 13.4
התחייבויות בלתי שוטפות 166.84 רווח למניה 0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.65 0 6977 7.02
17:24 100.65 0 6977 7.02
13:30 100.65 0 60156 60.55
13:30 100.64 -0.01 179844 180.99
13:29 100.64 -0.01 15450 15.55
13:29 100.58 -0.07 10200 10.26
13:29 100.57 -0.08 10244 10.3
13:29 100.56 -0.09 14106 14.18
12:41 100.16 -0.49 15450 15.47
12:41 100.16 -0.49 10233 10.25
12:41 100.24 -0.41 10211 10.24
12:41 100.25 -0.4 14106 14.14
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מיטב דש 52.29 143.18
אבני מיכה 16.35 44.77
מגדל משתתפות 8.65 23.7
וורטמן אלי 1.16 3.17
דש איפקס ק.נאמ 0.58 1.59
מיטב דש ת.סל 0.38 1.04
מגדל ק.נאמ 0.29 0.78
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 100.65 0 349
17/01/2018 100.65 0.07 24
16/01/2018 100.58 0 324
15/01/2018 100.58 -0.07 790
14/01/2018 100.65 0.08 23
11/01/2018 100.57 -0.09 288
10/01/2018 100.66 0.03 76
09/01/2018 100.63 0 14
08/01/2018 100.63 0.05 11
07/01/2018 100.58 0.26 10
04/01/2018 100.32 0.02 613
03/01/2018 100.3 0.06 303
02/01/2018 100.24 0.03 133
01/01/2018 100.21 0.16 774
31/12/2017 100.05 -0.07 1127
28/12/2017 100.12 -0.01 352
27/12/2017 100.13 0.06 137
26/12/2017 100.07 0 6
25/12/2017 100.42 -0.2 112
24/12/2017 100.62 0.17 22
21/12/2017 100.45 -0.02 437
20/12/2017 100.47 0 651