נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.15
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1265.15
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 224.81
הון רשום למסחר 224474000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
26/12/2017 01/01/2018 0.35 15
27/03/2018 01/04/2018 0.35 12.5 15
26/06/2018 01/07/2018 0.35 12.5 15
26/09/2018 02/10/2018 0.35 12.5 15
27/12/2018 01/01/2019 0.35 12.5 15
27/03/2019 01/04/2019 0.35 12.5 15
26/06/2019 01/07/2019 0.35 12.5 15
26/09/2019 02/10/2019 0.35 12.5 15
27/12/2019 01/01/2020 0.35 12.5 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 647.43 הכנסות 38.99
נכסים שוטפים 639.12 רווח גולמי 27.5
נכסים בלתי שוטפים 8.31 רווח תפעולי 17.71
הון עצמי 141.81 רווח לפני מס 17.71
התחייבות שוטפות 338.78 רווח נקי 13.4
התחייבויות בלתי שוטפות 166.84 רווח למניה 0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מיטב דש 52.07 154.25
אבני מיכה 16.35 48.44
מגדל משתתפות 8.66 25.64
וורטמן אלי 1.06 3.15
מיטב דש ת.סל 0.4 1.2
מגדל ק.נאמ 0.26 0.78
דש איפקס ק.נאמ 0.09 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 100.15 0.3 4902
16/11/2017 99.85 -0.3 30249
15/11/2017 100.15 -0.03 458
14/11/2017 100.18 -0.03 325
13/11/2017 100.21 -0.08 383
12/11/2017 100.29 0.02 290
09/11/2017 100.27 0.22 288
08/11/2017 100.05 0.1 717
07/11/2017 99.95 -0.03 367
06/11/2017 99.98 -0.05 946
05/11/2017 100.03 -0.2 822
02/11/2017 100.23 0.07 191
01/11/2017 100.16 0.15 112
31/10/2017 100.01 -0.11 316
30/10/2017 100.12 -0.02 672
29/10/2017 100.14 -0.06 478
26/10/2017 100.2 -0.13 681
25/10/2017 100.33 -0.01 349
24/10/2017 100.34 -0.05 107
23/10/2017 100.39 -0.13 150
22/10/2017 100.52 0.02 83