נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.55
שער פתיחה 100.55 0
שער ממוצע 100.52 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1242.35
מחזור ע.נ. 211691
מספר עסקאות 60
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 225.51
הון רשום למסחר 224474000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/09/2017 01/10/2017 0.35 15
27/12/2017 01/01/2018 0.35 15
27/03/2018 01/04/2018 0.35 14.29 15
26/06/2018 01/07/2018 0.35 14.29 15
26/09/2018 02/10/2018 0.35 15
27/12/2018 01/01/2019 0.35 14.29 15
27/03/2019 01/04/2019 0.35 14.29 15
26/06/2019 01/07/2019 0.35 14.29 15
26/09/2019 02/10/2019 0.35 14.29 15
27/12/2019 01/01/2020 0.35 14.29 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.33 -0.22 100.43 -0.12
100.24 -0.31 100.53 -0.02
100 -0.55 100.55 0
98.6 -1.94 100.58 0.03
100.62 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 647.87 הכנסות 25.38
נכסים שוטפים 642.16 רווח גולמי 20.35
נכסים בלתי שוטפים 5.71 רווח תפעולי 11.36
הון עצמי 137 רווח לפני מס 11.36
התחייבות שוטפות 316.25 רווח נקי 8.59
התחייבויות בלתי שוטפות 194.62 רווח למניה 0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.46 -0.09 0 0
17:24 100.43 -0.12 91192 91.58
16:56 100.48 -0.07 2791 2.8
16:56 100.48 -0.07 16 0.02
16:41 100.51 -0.04 12193 12.26
15:52 100.53 -0.02 29850 30.01
14:07 100.55 0 9624 9.68
12:53 100.55 0 15032 15.11
12:52 100.55 0 14851 14.93
12:43 100.55 0 10000 10.06
10:41 100.55 0 26107 26.25
10:41 100.55 0 35 0.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מיטב דש 48.64 158.26
אבני מיכה 16.35 53.21
מגדל משתתפות 12.08 39.32
וורטמן אלי 1.05 3.42
מיטב דש ת.סל 0.38 1.25
מגדל ק.נאמ 0.27 0.87
דש איפקס ק.נאמ 0.09 0.3
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 100.46 -0.09 213
18/09/2017 100.55 0.04 681
17/09/2017 100.51 0.05 144
14/09/2017 100.46 0 185
13/09/2017 100.46 0.05 955
12/09/2017 100.41 0.03 430
11/09/2017 100.38 0.07 447
10/09/2017 100.31 0 193
07/09/2017 100.31 0 748
06/09/2017 100.31 -0.02 337
05/09/2017 100.33 0.01 97
04/09/2017 100.32 0.04 78
03/09/2017 100.28 0 43
31/08/2017 100.28 -0.03 106
30/08/2017 100.31 -0.02 450
29/08/2017 100.33 0.05 533
28/08/2017 100.28 0.01 72
27/08/2017 100.27 0.06 84
24/08/2017 100.21 0.04 105