נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.4
שער פתיחה 105.4 0
שער ממוצע 107 1.52
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.29
מחזור ע.נ. 38000
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 9.63
הון רשום למסחר 9000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/08/2017 01/09/2017 2.78 25
18/02/2018 02/03/2018 2.78 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107 1.52 108.8 3.23
104.4 -0.95
103.33 -1.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 479.25 הכנסות 0.04
נכסים שוטפים 140.8 רווח גולמי 0.04
נכסים בלתי שוטפים 338.45 רווח תפעולי -8.6
הון עצמי 132.09 רווח לפני מס -19.36
התחייבות שוטפות 55.4 רווח נקי -17.64
התחייבויות בלתי שוטפות 291.75 רווח למניה -0.69
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107 1.52 0 0
17:24 107 1.52 38000 40.66
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איי.אס.אר.אר ז 80.85 213.77
ילין ק.נאמ 8.27 21.88
אליטוב חנן 0.29 0.77
אבידן דניאל 0.19 0.52
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 107 1.52 41
16/08/2017 105.4 0 0
15/08/2017 105.4 0 0
14/08/2017 105.4 0 3
13/08/2017 105.4 0 0
10/08/2017 105.4 -1.5 3
09/08/2017 107.01 0 0
08/08/2017 107.01 0 0
07/08/2017 107.01 0 0
06/08/2017 107.01 0 0
03/08/2017 107.01 0 0
02/08/2017 107.01 0 0
31/07/2017 107.01 0 0
30/07/2017 107.01 0 0
27/07/2017 107.01 0 0
26/07/2017 107.01 0 0
25/07/2017 107.01 0 0
24/07/2017 107.01 0 0
23/07/2017 107.01 0 0
20/07/2017 107.01 0 0