נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.4
שער פתיחה 104.4 0
שער ממוצע 104.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.47
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 9.4
הון רשום למסחר 9000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
02/03/2018 02/03/2018 2.78 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.5 0.1
104.43 0.03
104.42 0.02
102.32 -1.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 473.01 הכנסות 0.32
נכסים שוטפים 98.5 רווח גולמי 0.13
נכסים בלתי שוטפים 374.51 רווח תפעולי -2.7
הון עצמי 134.36 רווח לפני מס -3.07
התחייבות שוטפות 14.08 רווח נקי -11.88
התחייבויות בלתי שוטפות 324.57 רווח למניה -0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 104.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איי.אס.אר.אר ז 81.05 216.79
ילין ק.נאמ 8.27 22.13
אליטוב חנן 0.29 0.78
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 104.4 0 0
18/09/2017 104.4 0 0
17/09/2017 104.4 0 0
14/09/2017 104.4 0 0
13/09/2017 104.4 0 0
12/09/2017 104.4 0 0
11/09/2017 104.4 0 0
10/09/2017 104.4 0 10
07/09/2017 104.4 0 2
06/09/2017 104.4 0.87 4
05/09/2017 103.5 -0.77 4
04/09/2017 104.3 0 0
03/09/2017 104.3 0 0
31/08/2017 104.3 0 0
30/08/2017 104.3 0 78
29/08/2017 104.3 0 0
28/08/2017 104.3 0 0
27/08/2017 104.3 0 0
24/08/2017 104.3 0 0
23/08/2017 104.3 0.17 15
22/08/2017 104.12 0 0
21/08/2017 104.12 0 0