נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109
שער פתיחה 109 0
שער ממוצע 108.39 -0.56
מחזור יומי ממוצע (שנה) 192.7
מחזור ע.נ. 97519
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 156.79
הון רשום למסחר 144637000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
10/04/2018 15/04/2018 3.5 15
10/10/2018 15/10/2018 3.5 15
10/04/2019 15/04/2019 3.5 50 15
10/10/2019 15/10/2019 3.5 15
10/04/2020 16/04/2020 3.5 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.7 -1.19 108.4 -0.55
107.6 -1.28 108.41 -0.54
107.5 -1.38 108.87 -0.12
107.3 -1.56 108.93 -0.06
105 -3.67 108.95 -0.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 470.28 הכנסות 0.58
נכסים שוטפים 94.18 רווח גולמי 0.16
נכסים בלתי שוטפים 376.1 רווח תפעולי -3.82
הון עצמי 130.18 רווח לפני מס -13.24
התחייבות שוטפות 49.63 רווח נקי -18.32
התחייבויות בלתי שוטפות 290.47 רווח למניה -0.71
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.4 -0.55 0 0
17:24 108.4 -0.55 27219 29.51
16:11 108.33 -0.61 9300 10.07
16:11 108.41 -0.54 50000 54.21
10:51 108.41 -0.54 11000 11.93
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איי.אס.אר.אר ז 79.94 215.54
ילין ק.נאמ 8.15 21.98
אליטוב חנן 0.29 0.77
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
12/12/2017 108.4 -0.55 106
11/12/2017 109 0 0
10/12/2017 109 -0.08 93
07/12/2017 109.09 0.87 10
06/12/2017 108.15 0 124
05/12/2017 108.15 0.57 7
04/12/2017 107.54 0.32 8
03/12/2017 107.2 0 0
30/11/2017 107.2 -0.56 1
29/11/2017 107.8 0.09 2
28/11/2017 107.7 0.28 12
27/11/2017 107.4 0.06 56
26/11/2017 107.34 0.25 2
23/11/2017 107.07 0.03 18
22/11/2017 107.04 0.04 57
21/11/2017 107 -0.01 197
20/11/2017 107.01 0.13 7
19/11/2017 106.87 -0.12 297
16/11/2017 107 0.22 2
15/11/2017 106.76 0.06 13
14/11/2017 106.7 0.13 10