נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.45
שער פתיחה
שער ממוצע 100.45 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 295.45
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 108.8
הון רשום למסחר 108315000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/07/2018 15/07/2018 2.4 15
10/01/2019 15/01/2019 2.4 15
10/07/2019 15/07/2019 2.4 15
10/01/2020 15/01/2020 2.4 15
10/07/2020 15/07/2020 2.4 15
10/01/2021 15/01/2021 2.4 15
11/07/2021 15/07/2021 2.4 50 15
10/01/2022 16/01/2022 2.4 15
10/07/2022 15/07/2022 2.4 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.52 0.07
100.64 0.19
104.25 3.78
104.95 4.48
104.99 4.52
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 470.28 הכנסות 0.58
נכסים שוטפים 94.18 רווח גולמי 0.16
נכסים בלתי שוטפים 376.1 רווח תפעולי -3.82
הון עצמי 130.18 רווח לפני מס -13.24
התחייבות שוטפות 49.63 רווח נקי -18.32
התחייבויות בלתי שוטפות 290.47 רווח למניה -0.71
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איי.אס.אר.אר ז 79.94 197.95
ילין ק.נאמ 8.15 20.19
אליטוב חנן 0.29 0.71
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 100.45 -0.02 32
18/02/2018 100.47 0.01 1
15/02/2018 100.46 0 3
14/02/2018 100.46 0.3 110
13/02/2018 100.16 -0.34 20
12/02/2018 100.5 -0.48 97
11/02/2018 100.98 -0.08 59
08/02/2018 101.06 -0.23 1
07/02/2018 101.29 0 126
06/02/2018 101.29 -1.24 34
05/02/2018 102.56 0.01 273
04/02/2018 102.55 -0.04 0
01/02/2018 102.59 0.07 15
31/01/2018 102.52 -0.54 15
30/01/2018 103.08 -0.65 21
29/01/2018 103.75 0 1
28/01/2018 103.75 -0.24 122
25/01/2018 104 0.42 1
24/01/2018 103.56 0.25 6
23/01/2018 103.3 0.01 14
22/01/2018 103.29 0.33 66
21/01/2018 102.95 0.45 7