נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.56
שער פתיחה 101.56 0
שער ממוצע 101.09 -0.46
מחזור יומי ממוצע (שנה) 350.48
מחזור ע.נ. 844
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 109.54
הון רשום למסחר 108315000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
09/01/2018 15/01/2018 2.4 15
10/07/2018 15/07/2018 2.4 15
10/01/2019 15/01/2019 2.4 15
10/07/2019 15/07/2019 2.4 15
10/01/2020 15/01/2020 2.4 15
10/07/2020 15/07/2020 2.4 15
10/01/2021 15/01/2021 2.4 15
11/07/2021 15/07/2021 2.4 50 15
10/01/2022 16/01/2022 2.4 15
10/07/2022 15/07/2022 2.4 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
101.05 -0.5 103 1.42
101 -0.55 103.8 2.21
100.02 -1.52 103.95 2.35
100 -1.54
99.7 -1.83
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 470.28 הכנסות 0.58
נכסים שוטפים 94.18 רווח גולמי 0.16
נכסים בלתי שוטפים 376.1 רווח תפעולי -3.82
הון עצמי 130.18 רווח לפני מס -13.24
התחייבות שוטפות 49.63 רווח נקי -18.32
התחייבויות בלתי שוטפות 290.47 רווח למניה -0.71
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 101.13 -0.42 0 0
16:24 101.05 -0.5 844 0.85
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איי.אס.אר.אר ז 79.94 211.57
ילין ק.נאמ 8.15 21.58
אליטוב חנן 0.29 0.76
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/12/2017 101.13 -0.42 1
14/12/2017 101.56 0 40
13/12/2017 101.56 0 18
12/12/2017 101.56 0.06 106
11/12/2017 101.5 0 111
10/12/2017 101.5 0 2
07/12/2017 101.5 0.5 7
06/12/2017 101 0 146
05/12/2017 101 0.21 3
04/12/2017 100.79 -0.01 180
03/12/2017 100.8 -0.23 103
30/11/2017 101.03 -0.26 1
29/11/2017 101.29 0 2
28/11/2017 101.29 -0.19 422
27/11/2017 101.48 -0.02 532
26/11/2017 101.5 -0.03 54
23/11/2017 101.53 -0.46 101
22/11/2017 102 -0.15 423
21/11/2017 102.15 0.12 5
20/11/2017 102.03 0.2 71
19/11/2017 101.83 0.23 1004