נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.1
שער פתיחה 104.1 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 78.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 69.41
הון רשום למסחר 66675000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/03/2018 01/04/2018 3 15
20/09/2018 30/09/2018 3 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.13 0.03
104.12 0.02
104.11 0.01
104 -0.1
100.11 -3.83
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1075.24 הכנסות 172.81
נכסים שוטפים 957.96 רווח גולמי 22.77
נכסים בלתי שוטפים 117.28 רווח תפעולי 6.73
הון עצמי 173.04 רווח לפני מס 7.45
התחייבות שוטפות 780.46 רווח נקי -1.84
התחייבויות בלתי שוטפות 121.75 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אטרקצ'י יגאל יעקב 79.35 323.1
ילין ק.נאמ 8.97 36.52
דוד ראם 0.12 0.51
צאיג ליאת 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 104.1 0.66 12
18/09/2017 103.42 0 0
17/09/2017 106.42 0 0
14/09/2017 106.42 -0.08 5
13/09/2017 106.5 0 0
12/09/2017 106.5 0 0
11/09/2017 106.5 0 213
10/09/2017 106.5 0 597
07/09/2017 106.5 0 2143
06/09/2017 106.5 -0.14 21
05/09/2017 106.65 0 0
04/09/2017 106.65 0 18
03/09/2017 106.65 0.05 12
31/08/2017 106.6 0.09 14
30/08/2017 106.5 0.11 65
29/08/2017 106.38 0 102
28/08/2017 106.38 -0.08 5
27/08/2017 106.47 0 0