נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 119.9
שער פתיחה 119.9 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 68.73
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1700
שווי שוק 83.34
הון רשום למסחר 69511276
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/04/2018 30/04/2018 1.75 15
26/10/2018 31/10/2018 1.75 15
25/04/2019 30/04/2019 1.75 50 15
27/10/2019 31/10/2019 1.75 15
26/04/2020 30/04/2020 1.75 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
118.4 -1.25 120.9 0.83
118.2 -1.42 121 0.92
116.9 -2.5 121.4 1.25
116.6 -2.75 121.7 1.5
116.2 -3.09 122.5 2.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1280.73 הכנסות 301.14
נכסים שוטפים 1077.72 רווח גולמי 40.45
נכסים בלתי שוטפים 203.01 רווח תפעולי 13.23
הון עצמי 275.92 רווח לפני מס 11.69
התחייבות שוטפות 786.56 רווח נקי -3.11
התחייבויות בלתי שוטפות 218.26 רווח למניה -0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אטרקצ'י יגאל יעקב 61.38 339.68
לאומי 7.36 40.71
מנורה ק.גמל 7.36 40.71
ילין ק.נאמ 6.94 38.39
דוד ראם 0.1 0.53
צאיג ליאת 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 119.9 -0.42 13
16/01/2018 120.4 -1.55 21
15/01/2018 122.3 1.16 2
14/01/2018 120.9 0.17 48
11/01/2018 120.7 0.42 45
10/01/2018 120.2 0 50
09/01/2018 120.2 0.59 3
08/01/2018 119.5 1.1 19
07/01/2018 118.2 0.25 15
04/01/2018 117.9 0.86 3
03/01/2018 116.9 0.34 53
02/01/2018 116.5 0.09 32
01/01/2018 116.4 1.13 96
31/12/2017 115.1 -1.46 14
28/12/2017 116.8 0 0
27/12/2017 116.8 0 0
26/12/2017 116.8 0 0
25/12/2017 116.8 0 0
24/12/2017 116.8 0.43 6
21/12/2017 116.3 0 4
20/12/2017 116.3 0 0
19/12/2017 116.3 0 0