נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105
שער פתיחה 105 0
שער ממוצע 105 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 62.2
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 23.85
הון רשום למסחר 22718659
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/02/2018 04/03/2018 2.63 15
23/08/2018 03/09/2018 2.63 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.01 0.01 105.12 0.11
105.24 0.23
105.25 0.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2452.64 הכנסות 176.75
נכסים שוטפים 361.59 רווח גולמי 126.46
נכסים בלתי שוטפים 2091.05 רווח תפעולי 103.64
הון עצמי 1486.15 רווח לפני מס 90.48
התחייבות שוטפות 264.44 רווח נקי 64.16
התחייבויות בלתי שוטפות 702.04 רווח למניה 3.61
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טיסר שלמה 75.05 1329.15
אלטשלר שחם ק.גמ 8.67 153.54
ילין ק.גמל 5.3 93.86
אלטשלר שחם ק.נא 2.33 41.32
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/12/2017 105 0 0
12/12/2017 105 0 0
11/12/2017 105 0 0
10/12/2017 105 0 0
07/12/2017 105 0 4
06/12/2017 105 0 12
05/12/2017 105 0 0
04/12/2017 105 0 0
03/12/2017 105 0 0
30/11/2017 105 0 0
29/11/2017 105 0 0
28/11/2017 105 -0.01 2
27/11/2017 105.01 0 0
26/11/2017 105.01 0 0
23/11/2017 105.01 0 39
22/11/2017 105.01 0 0
21/11/2017 105.01 0 0
20/11/2017 105.01 0 8
19/11/2017 105.01 0 0
16/11/2017 105.01 0.01 52
15/11/2017 105 0.07 164