נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.9
שער פתיחה 103.9 0
שער ממוצע 103.77 -0.12
מחזור יומי ממוצע (שנה) 301.28
מחזור ע.נ. 157219
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 119.83
הון רשום למסחר 115540000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/06/2018 27/06/2018 1.27 15
23/12/2018 27/12/2018 1.27 15
23/06/2019 27/06/2019 1.27 15
22/12/2019 27/12/2019 1.27 15
22/06/2020 28/06/2020 1.27 15
22/12/2020 27/12/2020 1.27 15
22/06/2021 27/06/2021 1.27 15
22/12/2021 27/12/2021 1.27 15
22/06/2022 27/06/2022 1.27 10 15
22/12/2022 27/12/2022 1.27 15
22/06/2023 27/06/2023 1.27 30 15
22/12/2023 27/12/2023 1.27 15
23/06/2024 27/06/2024 1.27 40 15
22/12/2024 27/12/2024 1.27 15
22/06/2025 27/06/2025 1.27 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.66 -0.23 103.7 -0.19
103.65 -0.24 103.71 -0.18
103.14 -0.73 104.09 0.18
104.1 0.19
105.49 1.53
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2452.64 הכנסות 176.75
נכסים שוטפים 361.59 רווח גולמי 126.46
נכסים בלתי שוטפים 2091.05 רווח תפעולי 103.64
הון עצמי 1486.15 רווח לפני מס 90.48
התחייבות שוטפות 264.44 רווח נקי 64.16
התחייבויות בלתי שוטפות 702.04 רווח למניה 3.61
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 103.71 -0.18 0 0
17:24 103.71 -0.18 472 0.49
16:41 103.71 -0.18 67313 69.81
16:31 103.71 -0.18 21884 22.7
16:31 103.71 -0.18 19249 19.96
16:31 103.71 -0.18 6451 6.69
16:31 103.73 -0.16 10000 10.37
16:31 103.74 -0.15 11850 12.29
12:50 103.99 0.09 10000 10.4
12:50 103.99 0.09 10000 10.4
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טיסר שלמה 75.05 1341.02
אלטשלר שחם ק.גמ 8.79 157.05
ילין ק.גמל 5.2 92.99
אלטשלר שחם ק.נא 2.53 45.22
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 103.71 -0.18 163
16/01/2018 103.9 0.06 73
15/01/2018 103.84 0.14 68
14/01/2018 103.7 0 86
11/01/2018 103.7 0.17 211
10/01/2018 103.52 0 92
09/01/2018 103.52 0.15 104
08/01/2018 103.37 0.22 113
07/01/2018 103.14 -0.02 238
04/01/2018 103.16 -0.17 352
03/01/2018 103.34 0.16 45
02/01/2018 103.18 -0.11 190
01/01/2018 103.29 -0.11 10
31/12/2017 103.4 -0.03 86
28/12/2017 103.43 0.1 83
27/12/2017 103.33 0.03 63
26/12/2017 103.3 0.05 37
25/12/2017 103.25 0 68
24/12/2017 103.25 0 71
21/12/2017 103.25 0.02 262
20/12/2017 104.5 0.26 124
19/12/2017 104.23 -0.43 237
18/12/2017 104.68 0 25