נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.13
שער פתיחה
שער ממוצע 103.13 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 323.57
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 119.16
הון רשום למסחר 115540000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/12/2017 27/12/2017 1.27 15
22/06/2018 27/06/2018 1.27 15
23/12/2018 27/12/2018 1.27 15
23/06/2019 27/06/2019 1.27 15
22/12/2019 27/12/2019 1.27 15
22/06/2020 28/06/2020 1.27 15
22/12/2020 27/12/2020 1.27 15
22/06/2021 27/06/2021 1.27 15
22/12/2021 27/12/2021 1.27 15
22/06/2022 27/06/2022 1.27 10 15
22/12/2022 27/12/2022 1.27 15
22/06/2023 27/06/2023 1.27 30 15
22/12/2023 27/12/2023 1.27 15
23/06/2024 27/06/2024 1.27 40 15
22/12/2024 27/12/2024 1.27 15
22/06/2025 27/06/2025 1.27 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.92 -0.2 103.2 0.07
102.85 -0.27 103.34 0.2
102.61 -0.5 103.35 0.21
103.36 0.22
103.4 0.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2469.85 הכנסות 121.6
נכסים שוטפים 380.58 רווח גולמי 88.49
נכסים בלתי שוטפים 2089.27 רווח תפעולי 73.66
הון עצמי 1469.59 רווח לפני מס 63.95
התחייבות שוטפות 258.23 רווח נקי 48.07
התחייבויות בלתי שוטפות 742.03 רווח למניה 2.71
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טיסר שלמה 75.05 1403.67
אלטשלר שחם ק.גמ 8.67 162.15
ילין ק.גמל 5.3 99.12
אלטשלר שחם ק.נא 2.33 43.64
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 103.13 -0.22 405
16/11/2017 103.36 -0.01 652
15/11/2017 103.37 -0.17 381
14/11/2017 103.55 -0.13 476
13/11/2017 103.68 -0.13 369
12/11/2017 103.81 -0.36 55
09/11/2017 104.18 -0.3 131
08/11/2017 104.49 0.1 1014
07/11/2017 104.39 -0.11 47
06/11/2017 104.51 -0.09 12
05/11/2017 104.6 -0.03 126
02/11/2017 104.63 0.02 87
01/11/2017 104.61 -0.13 38
31/10/2017 104.75 0.21 34
30/10/2017 104.53 0.23 86
29/10/2017 104.29 0.09 172
26/10/2017 104.2 -0.12 72
25/10/2017 104.33 -0.07 42
24/10/2017 104.4 0 63
23/10/2017 104.4 0.32 23
22/10/2017 104.07 -0.07 40