נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.95
שער פתיחה 104.95 0
שער ממוצע 105.05 0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 32.52
מחזור ע.נ. 47000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 61.84
הון רשום למסחר 58868000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/06/2018 01/07/2018 2.75 15
26/12/2018 31/12/2018 2.75 12.5 15
25/06/2019 30/06/2019 2.75 12.5 15
26/12/2019 31/12/2019 2.75 12.5 15
25/06/2020 30/06/2020 2.75 12.5 15
27/12/2020 31/12/2020 2.75 12.5 15
25/06/2021 30/06/2021 2.75 12.5 15
26/12/2021 31/12/2021 2.75 12.5 15
26/06/2022 30/06/2022 2.75 12.5 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.03 0.08 105.5 0.52
105.02 0.07
104.95 0
104.35 -0.57
104.01 -0.9
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 699.71 הכנסות 14.94
נכסים שוטפים 342.85 רווח גולמי 12.86
נכסים בלתי שוטפים 356.87 רווח תפעולי -0.48
הון עצמי 182.51 רווח לפני מס -15.79
התחייבות שוטפות 318.39 רווח נקי -12.1
התחייבויות בלתי שוטפות 198.81 רווח למניה -0.48
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 105.05 0.1 0 0
15:47 105.25 0.29 15000 15.79
15:11 104.96 0.01 17000 17.84
14:14 104.95 0 15000 15.74
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רישן השק 60.8 91.3
אלטשלר שחם ק.נא 10.58 15.88
ילין ק.נאמ 10.53 15.81
ילין ק.גמל 4.66 6.99
נתנאל אבנר 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 104.95 0 16
17/01/2018 104.95 0.1 103
16/01/2018 104.85 -0.12 27
15/01/2018 104.98 0.26 20
14/01/2018 104.71 0.25 31
11/01/2018 104.45 0 34
10/01/2018 104.45 0 0
09/01/2018 104.45 0.61 10
08/01/2018 103.82 0 0
07/01/2018 103.82 0 0
04/01/2018 103.82 -0.36 38
03/01/2018 104.2 0 0
02/01/2018 104.2 0 0
01/01/2018 104.2 0.48 10
31/12/2017 103.7 0.66 10
28/12/2017 103.02 0.02 0
27/12/2017 103 -1.91 3
26/12/2017 105.01 -0.21 47
25/12/2017 105.23 0 0
24/12/2017 107.98 0 0