נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.33
שער פתיחה 102.33 0
שער ממוצע 102.35 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 166.86
מחזור ע.נ. 56000
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 102.33
הון רשום למסחר 100000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/01/2018 31/01/2018 2.38 15
26/07/2018 31/07/2018 2.38 15
26/01/2019 31/01/2019 2.38 5 15
26/07/2019 31/07/2019 2.38 5 15
26/01/2020 31/01/2020 2.38 30 15
26/07/2020 31/07/2020 2.38 30 15
27/01/2021 31/01/2021 2.38 30 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.33 0 103.48 1.12
102.32 -0.01 103.49 1.13
102.28 -0.05 103.5 1.14
102.25 -0.08 103.99 1.62
102 -0.32 104 1.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 686.64 הכנסות 14.94
נכסים שוטפים 310.14 רווח גולמי -0.84
נכסים בלתי שוטפים 376.51 רווח תפעולי 2.31
הון עצמי 190.38 רווח לפני מס -5.46
התחייבות שוטפות 281.29 רווח נקי -4.15
התחייבויות בלתי שוטפות 214.97 רווח למניה -0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:34 102.33 0 1049 1.07
11:34 102.33 0 28951 29.63
11:11 102.34 0.01 11151 11.41
11:11 102.4 0.07 14849 15.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רישן השק 60.8 102.11
אלטשלר שחם ק.נא 10.58 17.77
ילין ק.נאמ 10.53 17.68
ילין ק.גמל 4.66 7.82
נתנאל אבנר 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 102.33 -0.1 3
15/11/2017 102.43 -0.01 4
14/11/2017 102.44 -0.07 31
13/11/2017 102.51 0 0
12/11/2017 102.51 0 0
09/11/2017 102.51 0.08 10
08/11/2017 102.43 -0.13 6
07/11/2017 102.56 -0.32 2
06/11/2017 102.89 0.34 60
05/11/2017 102.54 0 0
02/11/2017 102.54 0 0
01/11/2017 102.54 -0.19 105
31/10/2017 102.74 -0.01 27
30/10/2017 102.75 -0.19 303
29/10/2017 102.95 0 106
26/10/2017 102.95 0 0
25/10/2017 102.95 0 0
24/10/2017 102.95 0.04 60
23/10/2017 102.91 -0.1 62
22/10/2017 103.01 0.32 101